Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Porovnanie jedlých a jedovatých húb

Porovnanie jedlých a jedovatých húb

Niektoré huby sú jedovaté a môžu byť smrteľné pre človeka, zatiaľ čo iné sú jedlé a často používané pri varení.

Biológia

Kľúčové slová

Žiabier huby, huba, jedovatý, jedlý, pečiarka, bedľa, kuriatko, kališník, tanečnica, pečiarka ovčia, muchotrávka zelená, bedľa vysoká, muchotrávka tigrovaná, muchotrávka cisárska, muchotrávka červená, kuriatko jedlé, kališník hnedooranžový, tanečnica poľná, vláknica kužeľovitá, hyphy, les, biológia

Súvisiace extra

Huby

Plodnica klobúkovitých húb vzniká z hubových vlákien, ktoré sa vyvíjajú zo spóry.

Dážďovka obyčajná

Dážďovka obyčajná je živočích žijúci v zemi, na príklade ktorého vás zoznámime s anatómiou obrúčkavcov.

Kvet

Animácia prezentuje štruktúru typického kvetu.

Meňavka veľká

V sladkej vode žijúce heterotrofné jednobunkové organizmy, ktorých tvar sa neustále mení.

Vegetačné stupne lesov

Stupne rôznych typov lesov sa môžu líšiť.

Životný cyklus machorastov a papraďorastov

Táto animácia porovnáva životný cyklus machorastov a papraďorastov, pomáha pochopiť všeobecný životný cyklus rastlín.

Added to your cart.