Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Polytetrafluóretylén (teflón) (C₂F₄)n

Polytetrafluóretylén (teflón) (C₂F₄)n

Je to jedným z najznámejších syntetických polymérov.

Chémia

Kľúčové slová

polytetrafluorethylen, teflón, halogén obsahujúce organické zlúčeniny, alkylhalogenid, polymerizácie, polymér, monomér, tetrafluóretylén, teplovzdorný, plastický, Organická chémia, chémia

Súvisiace extra

Scénky

Priestorový model molekuly

Teflón, polytetrafluóretylén ((C₂F₄)n)

Údaje

Bod topenia: 327 °C

Hustota: 2,2000 g/cm³

Vlastnosti

Teflón je jedným z najznámejších polymerizačných plastov, jeho monomérom je tetrafluóretylén. Objavený bol náhodne v roku 1938, keď Roy Plunkett so svojimi spolupracovníkmi kontroloval vzorku tetrafluóretylénu zamrznutého pod tlakom. Teflón je plast, ktorý odoláva chemikáliám, je teplovzdorný do 260 °C, odpudzuje hydrofilné (napríklad voda) aj hydrofóbne kvapaliny (napríklad olej).

Výskyt a výroba

Vyrába sa polymerizáciou tetrafluóretylénu.

Použitie

Teflón je známy ako nelepivý povrch kuchynského riadu, ale používa sa aj v ložiskách a mazadlách na znižovanie trenia.

Priestorové znázornenie

Rozprávanie

Súvisiace extra

1,1,2,2-tetrafluoretén (C2F4)

Bezfarebný plyn bez zápachu, je monomérom teflónu.

Etán (C₂H₆)

Druhý člen homologického radu alkánov s priamym reťazcom.

Etén (etylén) (C₂H₄)

Je prvý člen homologického radu alkénov.

Etín (acetylén) (C₂H₂)

Prvý člen homologického radu alkínových uhľovodíkov.

Fluór (F₂)

Je to toxický, svetlozelenožltý plyn, prvý člen rady halogénov. Je najreaktívnejší plyn. jeho najznámejšou zlúčeninou je teflón.

Konformácie etánu

Zošikmená konformácia etánu je stabilnejšia ako zaclonená konformácia.

Polymerizácia etylénu

Polymerizáciou etylénu vzniká polyetylén, typ plastu.

Added to your cart.