Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Polymerizácia etylénu

Polymerizácia etylénu

Polymerizáciou etylénu vzniká polyetylén, typ plastu.

Chémia

Kľúčové slová

polymerizácie, etylénu, etylén, chemický, Reakcia, alkénov, olefínov, polymér, etylénu molekula, polyetylén, plastický, PE, molekuly kyslíka, nenasýtená zlúčenina, Organická chémia, chémia

Súvisiace extra

Etén (etylén) (C₂H₄)

Je prvý člen homologického radu alkénov.

Polytetrafluóretylén (teflón) (C₂F₄)n

Je to jedným z najznámejších syntetických polymérov.

Štruktúra bielkovín

Určuje ju geometrické usporiadanie polypetidového reťazca.

1,1,2,2-tetrafluoretén (C2F4)

Bezfarebný plyn bez zápachu, je monomérom teflónu.

Adícia

Adícia je organická chemická reakcia, pri ktorej sa dve a viac molekúl spája do jednej veľkej bez tvorby vedľajšieho produktu.

Amylóza ((C₆H₁₀O₅)n)

Skrutková molekula skladajúca sa z alfa-D-glukózových jednotiek. Je to jedna zo základných zložiek škrobu.

Celulóza (C₆H₁₀O₅)n

Je stavebným materiálom bunkových stien a vlákien rastlín.

Etín (acetylén) (C₂H₂)

Prvý člen homologického radu alkínových uhľovodíkov.

Konformácie etánu

Zošikmená konformácia etánu je stabilnejšia ako zaclonená konformácia.

Peptidová väzba

Aminokyseliny, z ktorých pozostávajú proteíny, sa spájajú pomocou peptidovej väzby.

DNK

Je nosičom genetickej informácie v bunkách.

RNK

RNK je polynukleotid, ktorý sa skladá z kyseliny fosforečnej a ribózy. RNK má štyri rozdielne bázy: adenín, guanín, cytozín a uracil.

Added to your cart.