Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Pojmy fyzickej geografie

Pojmy fyzickej geografie

Táto animácia zobrazuje najdôležitejšie vlastnosti reliéfu, povrchových vôd a ich príslušné symboly.

Geografia

Kľúčové slová

fyzickej geografie, koncepty, odľahčovacie funkcie, povrchovej vody, reliéf, vysočina, nížina, Veľká dunajská kotlina, stredohorie, vysoké pohorie, rieka, stojatých vodách, oceán, more, jazero, topografické značky, hydrografických symboly, elevácie, povrchová voda, hydrografia, topografické reprezentácie, príroda, zemepis

Súvisiace extra

Systém ochrany pred povodňami

Ochranná hrádza, alebo, v prípade menších povodní, letná hrádza zaisťuje ochranu proti povodňových škodám.

Geografický súradnicový systém

Geografický súradnicový systém umožňuje každé miesto na Zemi presne špecifikovať.

Kontinenty a oceány

Kontinet je rozľahlá a súvislá časť súše, obklopená oceánom.

Krajina modelovaná morom

Morská voda, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu v rámci formovania morského pobrežia.

Krasová oblasť (stredný)

V krasových oblastiach sa vytvárajú krasové formy medzi ktoré patria doliny, kvaple.

Krasová oblasť (základný)

V krasových oblastiach sa vytvárajú krasové formy medzi ktoré patria doliny, kvaple.

Moria a zálivy

Táto animácia zobrazuje najdôležitejšie moria a zátoky Zeme.

Podpovrchová voda

Podpovrchovú vodu tvorí podzemná voda a zvodnence.

Reliéfna mapa Číny

Táto animácia vám predstaví reliéf a hydrografiu Číny.

Rieky a formovanie zemského povrchu

Rieky majú dôležitú úlohu pri formovaní zemského povrchu: spôsobujú eróziu, odplavujú a ukladajú sediment.

Sopečná činnosť

Počas sopečnej činnosti magma vystupuje zo zemskej kôry na povrch.

Systém priehrad v Holandsku

Holandsko celé storočia zvádza boj s morom.

Topografia Zeme

V tejto animácii sa dozviete, ktoré sú najväčšie pohoria, nížiny, rieky, jazerá a púšte našej Zeme.

Všeobecnogeografická mapa Maďarska

Táto animácia zobrazuje geografické oblasti Maďarska.

Vývoj jazier

Stojaté vody v priehlbinách zemského povrchu môžu vznikať pôsobením endogénnych a exogénnych síl, respektíve ľudskou činnosťou.

Vegetačné stupne lesov

Stupne rôznych typov lesov sa môžu líšiť.

Vodopád

Vodopády vznikajú tam, kde vodný tok prepadá cez strmý zlom koryta rieky.

Zemepisné objavy (15-17. storočie)

Legendárne zemepisné objavy na začiatku nového veku prekleslili mapy, ich účinky sú veľmi rozmanité.

Zlom (stredný)

Zlom vzniká pri uvoľnení postupne rastúceho napätia prepojovaním malých puklín a prasklín. Ak dôjde k vzniku viacerých rovnobežných porúch, dochádza k...

Zlom (základný)

Zlom vzniká pri uvoľnení postupne rastúceho napätia prepojovaním malých puklín a prasklín. Ak dôjde k vzniku viacerých rovnobežných porúch, dochádza k...

Added to your cart.