Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Pôdne typy (pôdne profily)

Pôdne typy (pôdne profily)

Táto animácia prezentuje rôzne pôdne typy.

Geografia

Kľúčové slová

pôdne typy, časť pôdy, pôda, Skalnaté pôdy, Hygroskopické pôdy, zonálne pôdy, lúčna pôda, močaristá pôda, alkalická pôda, piesočnatá pôda, skeletová pôda, aluviálna pôda, poľná pôda, lesná pôda, hrdzavohnedá pôda, kyslé pH pôdy, rendzina, plodnosť, častice pôdy, humus, Tvorba pôdy, Skala, pedosféra, zemská kôra, živina, obydlia pôdy, roztrieštenia, vegetácie, zvetrávaniu, ekosystém, príroda, zemepis

Súvisiace extra

Pôdne typy - Maďarsko (mapa)

Táto animácia nám zobrazí pôdne typy, ktoré nájdeme v Maďarsku.

Znečisťovanie pôdy

Táto animácia nám predstaví hlavné zdroje znečistenia pôdy.

Štruktúra Zeme (pokročilá)

Zem sa skladá z niekoľkých atmosferických vrstiev.

Borovica lesná

Jeden z najrozšírenejších druhov borovíc na svete, ktorý pochádza z Eurázie.

Znečisťovanie životného prostredia

Znečisťovaním životného prostredia sa nazývajú škodlivé vplyvy ľudskej spoločnosti na životné prostredie.

Ako funguje kombajn?

Kombajn je poľnohospodársky stroj, ktorý žne obilie.

Kolobeh dusíka

Atmosférický dusík je viazaný baktériami a živé organizmy sú schopné ho prijať vo forme rôznych zlúčenín.

Odlesňovanie

Ničenie lesov má mnoho negatívnych dopadov na životné prostredie.

Vegetačné stupne lesov

Stupne rôznych typov lesov sa môžu líšiť.

Pagaštan konský

Táto animácia zobrazuje ako sa strom gaštanu mení v priebehu ročných období.

Všeobecnogeografická mapa Maďarska

Táto animácia zobrazuje geografické oblasti Maďarska.

Vývoj roľníctva

Roľníctvo v stredoveku a (aj) novoveku sa rozvíjalo spolu s ľudskou civilizáciou.

Added to your cart.