Podenka veľká

Larvy tohto druhu podenky strávia prvé tri roky svojho života vo vode, ich dospelý život trvá len jeden deň, počas ktorého sa pária.

Súvisiace extra

Eugléna zelená (Euglena viridis)

Jednobunkovce schopné autotrófnej a heterotrófnej fotosyntézy žijúce v sladkých vodách.

Ichtyosaurus

Je vyhynutý rod spodnojurského morského plaza, podobný delfínom. Je príkladom...

Pavúčie vlákno, pavučina

Kým hustota pavučieho vlákna je nižšia ako pri nylonových vláknach jeho pevnosť v ťahu je...

Vráskavec obrovský (Modrá veľryba)

Cicavec prispôsobený životu v mori. Je to najväčší žijúci živočích.

Čajka tmavá

Druh čajky, ktorý je typický pre európske morské pobrežia. Občas sa objaví aj u nás.

Vydra riečna

Vydra je druh cicavca prispôsobený životu vo vode.

Archaeopteryx

Archeopteryx je vyhynutý pravták, ktorý predstavuje spojivo medzi vtákmi a plazmi.

Pelikán ružový

Pelikán je prísne chráneným vtákom. Možno ho rozpoznať podľa hrdelného vaku.

Added to your cart.