Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Podenka veľká

Podenka veľká

Larvy tohto druhu podenky strávia prvé tri roky svojho života vo vode, ich dospelý život trvá len jeden deň, počas ktorého sa pária.

Biológia

Kľúčové slová

Podenka veľká, Tisza, rojenie, jepice, Životný cyklus, vajcia, Larva, Imago, premena, žuvací, párenie, nymfa, subimágo, zviera, článkonožec, Hmyz, hmyz, biológia

Súvisiace extra

Scénky

Súvisiace extra

Rozmnožovanie a vývoj hmyzu

Hmyz sa môže vyvíjať troma spôsobmi: vývojom bez premeny, nedokonalou alebo dokonalou premenou.

Chrúst obyčajný

Je rozšírený chrobák v Európa. Jeho larvy známe pod menom húsenice sú považované za škodcov.

Mlynárik kapustový

Mlynárik kapustový je rozšírený druh motýľa, na ktorého príklade spoznáme anatómiu motýľov.

Mravec lesný

V mravenisku nájdeme kráľovnú, samca a robotnice.

Roháč veľký

Na príklade roháča vám predstavíme ako pracujú svaly hmyzu, mechanizmus ich letu a rozmnožovanie chrobákov.

Rozmanitosť orgánov detekujúcich svetlo

V priebehu evolúcie sa nezávisle od seba vyvinulo viacero typov zrakových orgánov.

Skokan zelený

Rozšírený druh žaby, na ktorej príklade spoznáme anatómiu obojživelníkov.

Včela medonosná

Včely medonosné produkujú med, ktorý patrí medzi naše dôležité výživné látky.

Križiak obyčajný

Križiak obyčajný patrí medzi rozšírený druh pavúkov, na príklade ktorého spoznáme anatómiu pavúkov.

Mexická redknee tarantula

Jeden z najznámejších druhov pavúkov, ktorý je často držaný v domácnosti. Jeho uhryznutie nie je smrteľné.

Pavúčie vlákno, pavučina

Kým hustota pavučieho vlákna je nižšia ako pri nylonových vláknach jeho pevnosť v ťahu je vyššia ako pri oceli.

Rak riečny

Typ raka žijúceho v čistých tečúcich sladkovodných vodách.

Hubky

Najstaršia skupina zvierat žijúcich pod vodou ich telo je asymetrické bez tkaniva.

Medúza

Patria sem viaceré plávajúce rôsolovité mechúrniky. Je to najstarší druh zvierat, ktoré majú skutočné tkanivá.

Ploskuľa uškatá

Je jednou z najznámejších ploskavíc.

Slimák záhradný

Rozšírený druh slimáka, populárny aj ako jedlo.

Added to your cart.