Počítačová tomografia

Pomocou tejto animácie spoznáme štruktúru a fungovanie počítačovej tomografie.

Súvisiace extra

Optické prístroje

V súčasnosti sa používa široká škála optických prístrojov od mikroskopov až po ďalekohľady.

Strelné zbrane

V 19.-20. storočí najvzájom si konkurujúce veľmoci vynaložili veľké úsilie na rozvoj...

Vývoj dátových médií

V priebehu posledných desaťročí vzrástla kapacita pre ukladanie dát neuveriteľnou rýchlosťou.

Ako to funguje? - Kinový projektor

Táto animácia nám predstaví štruktúru a prevádzku tradičného kina.

Telefón (Alexander Graham Bell)

Telefón je zariadenie, ktoré prenáša ľudský hlas prostredníctvom elektrických signálov....

Ako to funguje? - Televízor (CRT)

Pomocou tejto animácie spoznáme štruktúru a fungovanie CRT televízora.

Laptop, periférie

K notebookom môžeme pripojiť rôzne periférne zariadenia.

Ako to funguje? - Práčka

Pomocou animácie spoznáme štruktúru a fungovanie automatickej práčky.

Added to your cart.