Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Ploskuľa uškatá

Ploskuľa uškatá

Je jednou z najznámejších ploskavíc.

Biológia

Kľúčové slová

Ploštěnky, ploskavce, Turbellaria, červ, gastrovaskulárna dutina, zviera, biológia

Súvisiace extra

Scénky

Ploskuľa uškatá

 • hltan - Živočích ho vymrští a pomocou neho prijme potravu.
 • stigma - Priehlbinka vystlaná bunkami citlivými na svetlo. Nie je prispôsobená na tvorbu obrazu, iba na určenie smeru svetla.

Gastrovaskulárna sústava

 • hltan - Živočích ho vymrští a pomocou neho prijme potravu.
 • ústa
 • gastrovaskulárna dutina - Okrem trávenia zodpovedá aj za prepravu živín: strávenú potravu prepravuje do všetkých častí organizmu. Je to nevyhnutné, nakoľko ploskavce nemajú osobitný obehový systém.

Nervová sústava

 • párová ganglia - Tu sa nachádza najviac nervových buniek. Počas evolúcie sa nervové bunky zoskupili v hlave, nakoľko najviac podnetov zasahuje túto časť tela. Tento proces sa nazýva cefalizáciou. V prípade ploskule uškatej môžeme sledovať počiatočnú fázu cefalizácie.
 • pozdĺžne nervové zväzky
 • priečne nervové zväzky

Reprodukčná sústava

 • vaječník - Produkuje vajíčka.
 • semenník - Produkuje spermie.
 • žĺtková žľaza - Produkuje bunky a hmotu, ktorá obklopuje oplodnené vajíčko (zygotu). Ich úlohou je ochrana a vyživovanie zygoty.
 • kopulačný vačok - Sem sa dostávajú spermie počas párenia.
 • pohlavný otvor

Súvisiace extra

Amonity, podtrieda štvoržiabrých hlavonožcov

Patrili do skupiny hlavonožcov s vonkajšou vápenatou schránkou. Ich fosílie sú dôležité ukazovatele.

Dážďovka obyčajná

Dážďovka obyčajná je živočích žijúci v zemi, na príklade ktorého vás zoznámime s anatómiou obrúčkavcov.

Hubky

Najstaršia skupina zvierat žijúcich pod vodou ich telo je asymetrické bez tkaniva.

Jež západný

Jež západný sa bráni skrútením do klbka pomocou svojich pichliačov.

Križiak obyčajný

Križiak obyčajný patrí medzi rozšírený druh pavúkov, na príklade ktorého spoznáme anatómiu pavúkov.

Medúza

Patria sem viaceré plávajúce rôsolovité mechúrniky. Je to najstarší druh zvierat, ktoré majú skutočné tkanivá.

Mlynárik kapustový

Mlynárik kapustový je rozšírený druh motýľa, na ktorého príklade spoznáme anatómiu motýľov.

Perlorodka riečna

Druh mäkkýša rozšíreného v sladkých vodách.

Podenka veľká

Larvy tohto druhu podenky strávia prvé tri roky svojho života vo vode, ich dospelý život trvá len jeden deň, počas ktorého sa pária.

Pomalky

Pomalky môžu prežiť v extrémnych podmienkach, môžu dokonca zostať nažive vo vesmíre.

Roháč veľký

Na príklade roháča vám predstavíme ako pracujú svaly hmyzu, mechanizmus ich letu a rozmnožovanie chrobákov.

Rozmanitosť orgánov detekujúcich svetlo

V priebehu evolúcie sa nezávisle od seba vyvinulo viacero typov zrakových orgánov.

Slimák záhradný

Rozšírený druh slimáka, populárny aj ako jedlo.

Včela medonosná

Včely medonosné produkujú med, ktorý patrí medzi naše dôležité výživné látky.

Trilobity (fosílie)

Zaraďujeme sem predkov pavúkovcov a rakov.

Added to your cart.