Perzský bojovník (5. storočie pr. Kr.)

Vynikajúci lukostrelci boli obávanými bojovníkmi perzského vojska.

Súvisiace extra

Staroveká grécka obchodná loď

Pomocou plachetníc prevzali Gréci od Feničanov titul "morskí voziari".

Archimedove bojové vynálezy (3. storočie pr. Kr.)

Archimedes bol jedným zo skvelých gréckych učencov staroveku, ktorý sa zapísl do dejín...

Caracallove kúpele (Rím, 3. storočie)

Nádherné kúpalisko rímského cisára bolo postavené v 3. storočí.

Knosský palác (2. tisícročie pr. Kr.)

Najväčší palácový komplex ostrova Kréta bol pravdepodobne stredisko minojskej civilizácie.

Konštantínov vojak (4. storočie)

Prosperita východnej časti Rímskej ríše sa začala v priebehu prvej tretiny 4. storočia,...

Hrobka faraóna Tutanchamóna (14. storočie pred Kr.)

Odkrytie hrobky egyptského faraóna je jeden z najväčších archeologických objavov 20....

Staroveký rímsky vojenský tábor

Neustále rozširujúca sa Rímska ríša vybudovala na obsadených územiach stálé vojenské tábory.

Bitka pri Termopylách (480 pr. Kr.)

Počas grécko-perzských vojen bitka pri Termopylách sa stala symbolom hrdinstva a...

Added to your cart.