Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Perlorodka riečna

Perlorodka riečna

Druh mäkkýša rozšíreného v sladkých vodách.

Biológia

Kľúčové slová

slávka jedlá, hingeline a väz, ventily, siphuncle, Žiabre, plášť, rastové línie, vonkajší plášť, perleťová vrstva, perlorodka, zviera, mäkkýše, planktón-jesť, detritus jedák, biológia

Súvisiace extra

Amonity, podtrieda štvoržiabrých hlavonožcov

Patrili do skupiny hlavonožcov s vonkajšou vápenatou schránkou. Ich fosílie sú dôležité ukazovatele.

Dážďovka obyčajná

Dážďovka obyčajná je živočích žijúci v zemi, na príklade ktorého vás zoznámime s anatómiou obrúčkavcov.

Fungovanie plavebnej komory

Plavebná komora slúži na prekonanie výškového rozdielu hladín vertikálnym pohybom plavidla.

Hubky

Najstaršia skupina zvierat žijúcich pod vodou ich telo je asymetrické bez tkaniva.

Kačica divá

Na príklade kačice divej vám predstavíme anatómiu vtákov.

Medúza

Patria sem viaceré plávajúce rôsolovité mechúrniky. Je to najstarší druh zvierat, ktoré majú skutočné tkanivá.

Pavúčie vlákno, pavučina

Kým hustota pavučieho vlákna je nižšia ako pri nylonových vláknach jeho pevnosť v ťahu je vyššia ako pri oceli.

Perla

Niektoré mäkkýše produkujú perly, aby sa chránili pred škodcami alebo nečistotami. Perly sú používané na výrobu šperkov.

Ploskuľa uškatá

Je jednou z najznámejších ploskavíc.

Rak riečny

Typ raka žijúceho v čistých tečúcich sladkovodných vodách.

Skokan zelený

Rozšírený druh žaby, na ktorej príklade spoznáme anatómiu obojživelníkov.

Sladkovodné ryby

Početné množstvo sladkovodných rýb je veľmi populárnych ako jedlo.

Slimák záhradný

Rozšírený druh slimáka, populárny aj ako jedlo.

Trsť a pálka

Veľké, kozmopolitné, jednoklíčnolistové rastliny, ktoré rastú na okraji stojatých vôd.

Added to your cart.