Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Parný stroj Jamesa Watta (18. storočie)

Parný stroj Jamesa Watta (18. storočie)

Parný stroj, ktorý zdokonalil škótsky inžinier, James Watt, spôsobil technologickú revolúciu.

Dejepis

Kľúčové slová

James Watt, Parný stroj, vynález, kotol, piest, ventil, para, čerpadlo, inžinier, technika, Energia, voda

Súvisiace extra

Štvortaktný Ottov motor

Táto animácia vám predstaví typ motora, ktorý sa najčastejšie používa v automobiloch.

Dvojtaktný motor

Dvojtaktný motor je piestový spaľovací motor pracujúci s dvojdobým pracovným obehom.

Herónova guľa – aeolipyla

Herón z Alexandrie bol vynálezca prvého parného stroja aj keď ho sám považoval za hračku.

Hviezdicový motor

Hviezdicový motor sa používa predovšetkým v prípade lietadiel a vrtuľníkov.

Stirlingov motor - tepelný stroj

Stirlingov motor je tiež známy ako vonkajší spaľovací motor. Na rozdiel od spaľovacích motorov (napríklad Otto-motor), tu prebieha spaľovanie mimo valca.

Wankel motor

Wankelov motor je spaľovací motor s vnútorným spaľovaním s rotujúcim piestom.

Ako to funguje? - Turbojet

Táto animácia predstavuje ako funguje prúdový motor, ktorý sa používa v letectve.

Baníctvo v období priemyselnej revolúcie

Na konci 18. storočia, baníctvo sa rozvíjalo kvôli veľkej potrebe surovín v dynamicky sa rozvíjajúcom odvetví.

Dieselový motor

Nemecký inžinier Rudolf Diesel patentoval dieselový motor v roku 1893.

Ford Model T

Obľúbený model amerického automobilového závodu bol prvý sériovo vyrábaný automobil na svete.

Mláťačka (19. storočie)

Mláťačka je poľnohospodársky stroj používaný k získaniu zŕn obilia.

North River Steamboat (kolesový parník Clermont)

Americký inžinier Robert Fulton vytvoril prvú funkčnú parou poháňanú loď.

Parná lokomotíva BR Standard Class 3 2-6-2T

Parné lokomotívy používané britskými železnicami British Railways boli vyrobené v roku 1950.

Parník Kisfaludy (1846)

Prvý kolesový parník v Maďarsku bol uvedený do prevádzky v roku 1846.

Ponorka Ictíneo II

Ponorka, ktorú navrhol španielsky vynálezca Narcís Monturiol, bola priekopníckym dielom v histórii plavby pod vodou.

Rušeň Rocket (1829)

Parný rušeň anglického inžiniera Georgea Stephensona bol postavený v rámci súťaže lokomotív v roku 1829.

Sieť poštových vozov (Veľká Británia, 18. storočie)

Pred tým, ako sa objavili motorové vozidlá, listy a iné zásielky boli doručované na kočoch, ktoré ťahali kone.

Turek (Šachový automat)

Najznámejší vynález Wolfganga von Kempelena.

Vodný mlyn

Mechanické konštrukcie využívajúce vodný prúd už boli používané na rôzne účely aj v stredoveku.

Vynálezy v textilnom priemysle, 18. storočie

Vynálezy 18. storočia viedli k obrovskému rozvoju textilného priemyslu.

Vyparovanie a vrenie

Čo sa odohráva v kvapaline počas vrenia a vyparovania? Od čoho závisí bod varu kvapaliny?

Ťažba zlata (19. storočie)

"Veľká zlatá horúčka" vznikla v 19. storočí, v roku 1848, okolo mesta San Fransisco.

p-V-T diagram ideálnych plynov

Vzťah medzi tlakom, objemom a teplotou ideálnych plynov je uvedený v stavovej rovnici.

Textilná továreň (19. storočie)

Vďaka vynálezom 18. storočia sa textilný priemysel stal jedným z najvýznamnejších odvetví.

Added to your cart.