Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Panamský prieplav

Panamský prieplav

Panamský prieplav je umelá plavebná cesta, ktorá bola vytvorená na skrátenie lodných ciest medzi Tichým a Atlantickým oceánom.

Geografia

Kľúčové slová

Panamský prieplav, Panama, Kanál, Vodná doprava, zámkový systém, V priepusti, obchod, lodné, prepravujúce tovar, Trasy, doprava, logistika, Amerika, Severná Amerika, Južná Amerika, Stredná Amerika, Tichý oceán, karibský, prepravná kapacita, uzol, Atlanti-óceán, Colón, infraštruktúra, globálnej, hospodárstvo, Zem, spoločnosť, Humánne geografia, sieť, globalizácie, zemepis, Zemeguľa, technika

Súvisiace extra

Dopravné siete

Animácia predstavuje suchozemné, vodné a vzdušné dopravné uzly.

Kontajnerová loď

Komerčné námorné cesty kontajnerových lodí, ktoré sa objavili a rozšírili po druhej svetovej vojne, tvoria globálnu sieť.

Prístav

V prístave musí byť zabezpečená potrebná infraštruktúra a služby pre námornú dopravu.

Ropný tanker

Ropné tankery, ktoré sa objavili na konci 19. storočia, patria k lodiam najväčších rozmerov.

Fungovanie plavebnej komory

Plavebná komora slúži na prekonanie výškového rozdielu hladín vertikálnym pohybom plavidla.

Letisko

Letiská poskytujú potrebnú infraštruktúru a služby nevyhnutné pre letectvo.

Moria a zálivy

Táto animácia zobrazuje najdôležitejšie moria a zátoky Zeme.

Suezský prieplav

Suezský prieplav je umelou vodnou cestou medzi Červeným a Stredozemným morom.

Eurotunel

Tunel pod Lamanšským prielivom je 50,5 km dlhý železničný tunel, ktorý spája Spojené kráľovstvo s Francúzskom.

Kontinenty a oceány

Kontinet je rozľahlá a súvislá časť súše, obklopená oceánom.

Santa Maria (15. storočie)

Santa Maria bola malá karaka. Slúžila ako veliaca a zásobovacia loď pre Kolumbovu expedíciu.

Topografia Zeme

V tejto animácii sa dozviete, ktoré sú najväčšie pohoria, nížiny, rieky, jazerá a púšte našej Zeme.

Zemepisné objavy (15-17. storočie)

Legendárne zemepisné objavy na začiatku nového veku prekleslili mapy, ich účinky sú veľmi rozmanité.

Added to your cart.