Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Pagaštan konský

Pagaštan konský

Táto animácia zobrazuje ako sa strom gaštanu mení v priebehu ročných období.

Biológia

Kľúčové slová

Pagaštan konský, dlaňovito zložený list, kužeľovité strapce, opadavý, letokruh, Park strom, koruna, korene, kmeň, haluz, vetva, prút, kapsule, jadro, xylém (beľ), xylém (jadro dreva), sezón, Zmena ročných období, sezóna, Dvojklíčnolistová rastlina, les, rastlina, drevo, krytosemenných rastlín, biológia

Súvisiace extra

Dub letný

Na príklade duba nám animácia predstaví ako sa stromy menia v priebehu ročných období.

Porovnanie jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových rastlín

Krytosemenné rastliny rozdeľujeme do dvoch skupín: na jednoklíčnolistové a dvojklíčnolistové rastliny.

Zmena ročných období (pokročilý)

Zemská os nie je kolmá na rovinu svojej obežnej dráhy, preto sa počas roka na danom mieste Zeme stále mení uhol sklonu a intenzita slnečných lúčov.

Zmena ročných období (základný)

Zemská os nie je kolmá na rovinu svojej obežnej dráhy, preto sa počas roka na danom mieste Zeme stále mení uhol sklonu a intenzita slnečných lúčov.

Borovica lesná

Jeden z najrozšírenejších druhov borovíc na svete, ktorý pochádza z Eurázie.

Fotosyntéza (základy)

Rastliny sú schopné vytvoriť z anorganických látok (oxidu uhličitého a vody) organický cukor.

Jabloň

Jablko je celosvetovo jedným z najobľúbenejších ovocí.

Jarné cibuľové rastliny

Zoznámime sa s tulipánom, narcisom, snežienkou a stavbou ich kvetu.

Kukurica

Je jednou z najdôležitejších jednoklíčnolistových plodín.

Kvet

Animácia prezentuje štruktúru typického kvetu.

Kvety krytosemenných rastlín

Pomocou tejto animácie môžete spoznať jednotlivé typy kvetov krytosemenných rastlín

Peľ

Peľ slúži na oplodnenie vajíčok rastlín. Jeho zrná majú rôzne tvary a veľkosti charakteristické pre daný druh.

Porovnanie pravých a nepravých plodov.

Pravý plod, na stavbe plodu sa zúčastňujú len piestiky. Nepravý plod na stavbe plodu sa zúčastňujú aj iné časti kvetu okrem piestika.

Sekvojovec mamutí

Sekvojovec mamutí je hmotnosťou najväčší živý organizmus.

Stavba listu

Animácia zobrazuje hlavné typy listov a rozdiel medzi listami jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových rastlín.

Vegetačné stupne lesov

Stupne rôznych typov lesov sa môžu líšiť.

Životný cyklus machorastov a papraďorastov

Táto animácia porovnáva životný cyklus machorastov a papraďorastov, pomáha pochopiť všeobecný životný cyklus rastlín.

Pôdne typy (pôdne profily)

Táto animácia prezentuje rôzne pôdne typy.

Semená a klíčenie

Dvojklíčnolistové rastliny majú zárodok s dvoma klíčnymi listami, jednoklíčnolistové s jedným.

Added to your cart.