Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Ozónová vrstva

Ozónová vrstva

Ozónová vrstva filtruje nebezpečné UV žiarenie preto je nevyhnutná pre život na Zemi.

Geografia

Kľúčové slová

Ozónová vrstva, ozón molekula, ultrafialové žiarenie, chrániť štít, UVA, UVC, UVB, kyslík, molekuly kyslíka, ozónová diera, troposféra, stratosféra, mesosphere, biológia, zemepis, chémia

Súvisiace extra

Kolobeh kyslíka

Kyslík je nevyhnutným životným prvkom pre väčšinu organizmov. Na Zemi je v neustálom kolobehu.

Ozón (O₃)

Ozón je alotropická modifikácia kyslíku, skladá sa z troch atómov kyslíka.

Znečisťovanie ovzdušia

Táto animácia vám predstaví hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia: priemysel, poľnohospodárstvo a mestá.

Kyslík (O₂) (stredný stupeň)

Kyslík je na Zemi najrozšírenejším prvkom.

Čistiareň odpadových vôd

Očistenú odpadovú vodu je možné použiť v oblasti poľnohospodárstva a priemyslu.

Štruktúra Zeme (pokročilá)

Zem sa skladá z niekoľkých atmosferických vrstiev.

Dusík (N₂) (prvý stupeň)

Je bezfarebný plyn bez zápachu, iba veľmi ťažko reaguje s inými chemickými zlúčeninami, tvorí totiž 78,1 % (objemových) zemskej atmosféry.

Kysličník dusný (NO)

Je to bezfarebný plyn, má štipľavý zápach, je medziprodukt pri výrobe kyseliny dusičnej. Jeho hustota je väčšia než hustota vzduchu.

Kyslík (O₂) (prvý stupeň)

Kyslík je na Zemi najrozšírenejším prvkom.

Oxid siričitý (SO₂)

Je hlavnou príčinou kyslých dažďov. Je medziproduktom pri výrobe kyseliny sírovej.

Oxid uhoľnatý (CO) prvý stupeň

Bezfarebný jedovatý plyn bez zápachu, vysoko toxický pre ľudí a zvieratá.

Vozidlá šetrné k životnému prostrediu

Kombináciou benzínového a elektrického pohonu možno znížiť emisie.

Znečisťovanie pôdy

Táto animácia nám predstaví hlavné zdroje znečistenia pôdy.

Znečisťovanie vody

Hlavnými zdrojmi znečisťovania vody sú priemysel, poľnohospodárstvo a mestské oblasti.

Ako to funguje? - Chladnička

Táto animácia prezentuje ako funguje chladnička.

Znečisťovanie životného prostredia

Znečisťovaním životného prostredia sa nazývajú škodlivé vplyvy ľudskej spoločnosti na životné prostredie.

Pomalky

Pomalky môžu prežiť v extrémnych podmienkach, môžu dokonca zostať nažive vo vesmíre.

Skleníkový efekt

Ľudská činnosť zvyšuje skleníkový efekt a vedie ku globálnemu otepľovaniu.

Added to your cart.