Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Oxid uhoľnatý (CO) prvý stupeň

Oxid uhoľnatý (CO) prvý stupeň

Bezfarebný jedovatý plyn bez zápachu, vysoko toxický pre ľudí a zvieratá.

Chémia

Kľúčové slová

kysličník uhoľnatý, jedovatý, Molekula, datív väzba, osamelý pár, kovalentná väzba, horľavý, redukčné, indikátor oxidu uhoľnatého, anorganická chémia, chémia

Súvisiace extra

Scénky

Súvisiace extra

Oxid uhličitý (CO₂) (prvý stupeň)

Je to bezfarebný plyn bez zápachu. Hustota plynu je väčšia než hustota vzduchu. Nevyhnutné pre fotosyntézu rastlín.

Škodlivý vplyv fajčenia na pľúca

Fajčenie vážne poškodzuje dýchaciu sústavu. Okrem iných spôsobuje CHOPN a rakovinu pľúc.

Kyselina uhličitá, H₂CO₃)

Je bezfarebná kvapalina bez zápachu, vzniká rozpúšťaním oxidu uhličitého vo vode.

Kysličník dusný (NO)

Je to bezfarebný plyn, má štipľavý zápach, je medziprodukt pri výrobe kyseliny dusičnej. Jeho hustota je väčšia než hustota vzduchu.

Kyslík (O₂) (prvý stupeň)

Kyslík je na Zemi najrozšírenejším prvkom.

Oxid siričitý (SO₂)

Je hlavnou príčinou kyslých dažďov. Je medziproduktom pri výrobe kyseliny sírovej.

Oxid uhličitý (CO₂) (stredný stupeň)

Je to bezfarebný plyn bez zápachu. Hustota plynu je väčšia než hustota vzduchu. Nevyhnutné pre fotosyntézu rastlín.

Oxid uhoľnatý (CO) (stredný stupeň)

Bezfarebný jedovatý plyn bez zápachu, vysoko toxický pre ľudí a zvieratá.

Ozónová vrstva

Ozónová vrstva filtruje nebezpečné UV žiarenie preto je nevyhnutná pre život na Zemi.

Znečisťovanie ovzdušia

Táto animácia vám predstaví hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia: priemysel, poľnohospodárstvo a mestá.

Vinársky kraj

Vína z vinohradníckej oblasti Tokaj sa stali v novoveku dobre známe a medzinárodne uznávané.

Added to your cart.