Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Orientácia v priestore

Orientácia v priestore

Táto animácia umožňuje rozvíjanie priestorového vnímania, orientácie pomocou priestorových súradníc.

Prírodopis

Kľúčové slová

pôdorys, pohľad zhora, Rozmiestnenie, stereopsis, 3D, súradnicová sústava, koordinovať geometriu, precvičovanie

Súvisiace extra

Dedina lastovičiek

Táto animácia ponúka možnosť precvičiť si orientáciu pomocou mapy.

Detská izba

Táto animácia prispieva k rozvoju vnímania priestoru.

Na koľko častí môže priestor rozdeliť 3 priamky?

Tri priamky môžeme v priestore rozmiestniť rôznym spôsobom. Preskúmajme, v ktorom prípade a na koľko častí sa môže rozdeľovať.

Náhľady

Pomocu troch rôznych náhľadov môžeme jednoznačne určiť typ telesa.

Navrhovanie kuchynského nábytku - priestorová sústava súradníc

Počítačový model kochynského nábytku pomáha pri spoznávaní sústavy súradníc.

Optický klam

Obraz vnímaný okom interpretuje mozog inak, ako zodpovedá realite.

Prvé dni v škole

Pomocou tejto animácie sa v hravej forme zoznámite s farbami, číslami, písmenami a tvarmi.

Svetlo a tieň

Zmenou polohy svetelného zdroja môžete skúmať tiene dopadajúce na roviny súradnicovej sústavy.

Tieňované 3D puzzle

Táto vzrušujúce a farebné hra je určená k rozvoju priestorového vnímania. Riešenie môžete skontrolovať pomocou izometrického náhľadu.

Trojrozmerný karteziánsky súradnicový systém

3-rozmerný karteziánsky súradnicový systém s ilustráciami a cvičeniami, ktoré rozvíjajú priestorové vnímanie.

Added to your cart.