Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Optický klam

Obraz vnímaný okom interpretuje mozog inak, ako zodpovedá realite.

Prírodopis

Kľúčové slová

optický, Optický klam, videnie, vnímanie, vizuálne ilúzie, ilúzie, paradox, oko, tvorba obrázka, mozog, vnímanie hĺbky, vzdialenosť, vnímanie vzdialenosti, hra, Perspektíva, uhol pohľadu, impulz, optika, stereopsis, 3D náhľad, zrakové centrum

Súvisiace extra

Mechanizmus videnia

Zakrivenie očnej šošovky sa zmení, keď sa pozrieme na vzdialený alebo blízky objekt, s cieľom zabezpečiť ostrý obraz.

Optické prístroje

V súčasnosti sa používa široká škála optických prístrojov od mikroskopov až po ďalekohľady.

Orientácia v priestore

Táto animácia umožňuje rozvíjanie priestorového vnímania, orientácie pomocou priestorových súradníc.

Svetlo a tieň

Zmenou polohy svetelného zdroja môžete skúmať tiene dopadajúce na roviny súradnicovej sústavy.

Teatro Olimpico (Vicenza, 16. storočie)

Prvé zastrešené novoveké divadlo, ktoré sa pridržiavalo líniám antickej architektúry, bolo otvorené v roku 1585.

Kocka z kociek

Cvičenie o pravidelnom šesťstene postaveného z kociek pomáha prehĺbovať znalosti o kockách.

Tiene

Zmena svetelných podmienok počas jednotlivých ročných období. Meranie výšky pomocou tieňa.

Added to your cart.