Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Optický klam

Optický klam

Obraz vnímaný okom interpretuje mozog inak, ako zodpovedá realite.

Prírodopis

Kľúčové slová

optický, Optický klam, videnie, vnímanie, vizuálne ilúzie, ilúzie, paradox, oko, tvorba obrázka, mozog, vnímanie hĺbky, vzdialenosť, vnímanie vzdialenosti, hra, Perspektíva, uhol pohľadu, impulz, optika, stereopsis, 3D náhľad, zrakové centrum

Súvisiace extra

Scénky

Optický klam

Súvisiace extra

Amesova izba

Táto zvláštna izba demonštruje optickú ilúziu.

Detská izba

Táto animácia prispieva k rozvoju vnímania priestoru.

Mechanizmus videnia

Zakrivenie očnej šošovky sa zmení, keď sa pozrieme na vzdialený alebo blízky objekt, s cieľom zabezpečiť ostrý obraz.

Optické prístroje

V súčasnosti sa používa široká škála optických prístrojov od mikroskopov až po ďalekohľady.

Orientácia v priestore

Táto animácia umožňuje rozvíjanie priestorového vnímania, orientácie pomocou priestorových súradníc.

Szilassiho mnohosten

Tento špeciálny konkávny mnohosten bol pomenovaný po maďarskom matematikovi.

Svetlo a tieň

Zmenou polohy svetelného zdroja môžete skúmať tiene dopadajúce na roviny súradnicovej sústavy.

Teatro Olimpico (Vicenza, 16. storočie)

Prvé zastrešené novoveké divadlo, ktoré sa pridržiavalo líniám antickej architektúry, bolo otvorené v roku 1585.

Zoskupenie telies 1

Táto animácia prezentuje rôzne skupiny priestorových telies pomocou príkladov.

Rez kocky (cvičenie)

Skúmame údaje telies ktoré vznikajú rezom kocky uhlopriečkami v rôznych polohách.

Skladanie útvarov (3D)

Zostavte 3D útvary z jednotlivých kociek prostredníctvom niekoľkých náhľadov.

Kocka z kociek

Cvičenie o pravidelnom šesťstene postaveného z kociek pomáha prehĺbovať znalosti o kockách.

Skladanie útvarov (jedna farba)

Zostavte 3D útvary z jednotlivých kociek prostredníctvom niekoľkých náhľadov.

Skladanie útvarov (viac farieb)

Zostavte 3D útvary z jednotlivých kociek prostredníctvom niekoľkých náhľadov.

Tiene

Zmena svetelných podmienok počas jednotlivých ročných období. Meranie výšky pomocou tieňa.

Added to your cart.