Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Odlesňovanie

Odlesňovanie

Ničenie lesov má mnoho negatívnych dopadov na životné prostredie.

Geografia

Kľúčové slová

lesné ničenia, Tropický dažďový les, ľudská činnosť, Znečistenie životného prostredia, spálenie, erózia, klimatické zmeny, globálne otepľovanie, škody na životnom prostredí, problémy životného prostredia, ochrana životného prostredia, priemysel, poľnohospodárstvo, živočíšna výroba, biodiverzita, kontaminácie, Amazonka, Afrika, Indonézia, Zem, Zemeguľa, Prostredie, olejná palma, káva, kakaový bôb, trópy, zánik, vyhynutý, spoločnosť, Humánne geografia, zemepis, biológia

Súvisiace extra

Fotosyntéza

Rastliny sú schopné premeniť anorganické látky (oxid uhličitý a voda) do organického cukru.

Skleníkový efekt

Ľudská činnosť zvyšuje skleníkový efekt a vedie ku globálnemu otepľovaniu.

Vegetačné stupne lesov

Stupne rôznych typov lesov sa môžu líšiť.

Borovica lesná

Jeden z najrozšírenejších druhov borovíc na svete, ktorý pochádza z Eurázie.

Dront nelietavý (dodo)

Už vyhynutý vták dodo, ktorý bol neschopný na let, sa stal symbolom vyhynutých živočíchov.

Kolobeh uhlíka

Počas fotosyntézy je uhlík viazaný v organickej hmote, zatiaľ čo počas dýchania sa uvoľní do atmosféry.

Kolobeh vody (stredný)

Kolobeh vody zahŕňa procesy ako sú vyparovanie cez tvorbu oblakov kondenzáciu vody v nich v podoby daždových kvapiek alebo snehových vločiek a následný...

Pôdne typy (pôdne profily)

Táto animácia prezentuje rôzne pôdne typy.

Sekvojovec mamutí

Sekvojovec mamutí je hmotnosťou najväčší živý organizmus.

Výroba papiera

Výroba papiera má už dvetisícročnú minulosť.

Znečisťovanie životného prostredia

Znečisťovaním životného prostredia sa nazývajú škodlivé vplyvy ľudskej spoločnosti na životné prostredie.

Znečisťovanie ovzdušia

Táto animácia vám predstaví hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia: priemysel, poľnohospodárstvo a mestá.

Added to your cart.