Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Objem štvorstena

Objem štvorstena

Pri výpočte objemu štvorstena vychádzame výpočtom objemu hranola.

Matematika

Kľúčové slová

objem štvorstena, Štvorsten, objem ihlanu s trojuholníkovou podstavou, hlasitosť, hranol, objem ihlana, geometria, matematika

Súvisiace extra

Eulerova veta o mnohostenoch

Veta sformulovaná Leonhardom Eulerom opisuje jednu zo základných vlastností konvexných mnohostenov.

Objem gule (Cavalieriho princíp)

Výpočítať objem gule je možné pomocou vhodného valca a kužeľa.

Objem gule (ukážka)

Súčet objemu "tetraéderov" udáva približný objem gule.

Pomer objemov podobných telies

Táto 3D scénka vám ukáže súvislosť medzi pomerom podobnosti a pomerom objemu geometrických telies.

Pravidelný štvorboký ihlan

Pravidelný štvorboký ihlan je priamy ihlan so štvorcovou podstavou.

Platónské telesá

Táto animácia prezentuje päť pravidelných 3D (alebo Platónske) telies, z ktorých najznámejšia je kocka.

Szilassiho mnohosten

Tento špeciálny konkávny mnohosten bol pomenovaný po maďarskom matematikovi.

Zoskupenie telies 1

Táto animácia prezentuje rôzne skupiny priestorových telies pomocou príkladov.

Zoskupenie telies 2

Táto animácia prezentuje rôzne skupiny priestorových telies pomocou príkladov.

Zoskupenie telies 3

Táto animácia prezentuje rôzne skupiny priestorových telies pomocou príkladov.

Zoskupenie telies 4

Táto animácia prezentuje rôzne skupiny priestorových telies pomocou príkladov.

Added to your cart.