Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Objem gule (Cavalieriho princíp)

Objem gule (Cavalieriho princíp)

Výpočítať objem gule je možné pomocou vhodného valca a kužeľa.

Matematika

Kľúčové slová

Objem gule, Cavalieriův princíp, výpočet objemu, telesá, Guľa, matematika

Súvisiace extra

Guľa

Guľa je množina bodov, ktoré sú všetky v rovnakej vzdialenosti od daného bodu v priestore.

Objem gule (ukážka)

Súčet objemu "tetraéderov" udáva približný objem gule.

Fyzici, ktorí zmenili svet

Činnosť týchto výnimočných vedcov mala obrovský vplyv na vývoj fyziky.

Pomer objemov podobných telies

Táto 3D scénka vám ukáže súvislosť medzi pomerom podobnosti a pomerom objemu geometrických telies.

Povrch gule (ukážka)

Povrch gule sa skladá z množiny bodov, ktoré sú všetky v rovnakej vzdialenosti od daného bodu v priestore.

Výpočet obvodu, obsahu, povrchu a objemu

V animácii sa zoznámite so vzorcami na výpočet obvodu a obsahu rovinných útvarov, povrchu a objemu telies.

Geometrické transformácie 1.(rotácia)

Táto animácia prezentuje geometrickú rotáciu v priestore a rovine.

Rotačné telesá

Rotačné teleso je teleso vytvorené rotáciou rovinnej oblasti obmedzenej uzavretou krivkou okolo pevnej priamky.

Objem štvorstena

Pri výpočte objemu štvorstena vychádzame výpočtom objemu hranola.

Objem a povrch (cvičenie)

Cvičenie o objeme a povrchu telesa zo "základnej kocky", rozvíjajú aj priestorové videnie.

Added to your cart.