Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Obilniny

Obilniny

Obilniny patria k čeľadi lipnicovitých a pestujú ich pre zrná, ktoré majú význam vo výžive.

Biológia

Kľúčové slová

zrná, obilnina, domestikované rastliny, jedlá, Rastlinná výroba, poľnohospodárstvo, chlieb, krmivo, múka, pšenica, raž, Rastlina, ryža, jačmeň, ovos, Kukuričný klas, obilka, ucho, lipnicovité, traviny, list, korene, kvetina, Farma, hospodárstvo, úrodu, kužeľovité strapce, šúľok, obsah vlákniny, celozrnný, pivovarníctvo, habitat, rastlina, jednoklíčnolistové, biológia

Súvisiace extra

Otázky

  • Odkiaľ pochádza kukurica?
  • Ako sa nazýva súkvetie pšenice?
  • Koľko percent z celosvetovej poľnohospodárskej pôdy tvoria obilné polia?
  • Čo je stavebným prvkom klásku?
  • Ako sa nazýva prívesok klásku?
  • Ktorú obilninu môžu konzumovať aj osoby citlivé na lepok?

Scénky

Súvisiace extra

Kukurica

Je jednou z najdôležitejších jednoklíčnolistových plodín.

Miesta pôvodu zvierat a plodín

Domestikované zvieratá a plodiny pochádzajú z rôznych častí sveta.

Precízne poľnohospodárstvo

Táto animácia prezentuje využitie moderných technológií v poľnohospodárstve.

Životný cyklus rastlín

Vývoj machorastov, papraďorastov, nahosemenných a krytosemenných rastlín charakterizuje striedanie generácií.

Čo by sa malo objavovať na našom tanieri?

Táto animácia vám pomôže osvojiť si základné poznatky súvisiace so zdravým stravovaním.

Ako funguje kombajn?

Kombajn je poľnohospodársky stroj, ktorý žne obilie.

Banana

Banana is one of the most commonly consumed fruits in the world.

Hospodárske zvieratá

V obchodoch môžeme zákúpiť rôzne časti mäsa hospodárskych zvierat (hovädzie, bravčové, kuracie).

Jabloň

Jablko je celosvetovo jedným z najobľúbenejších ovocí.

Jedlé druhy ľuľkovitých

Mnohé rastliny, ktoré sú dôležité z hľadiska ľudskej výživy, patria k ľuľkovitým.

Obilná sýpka v údolí Indu (Harappa)

Starí Indovia postavili už v staroveku obroské prirodzene vetrané sklady.

Stavba listu

Animácia zobrazuje hlavné typy listov a rozdiel medzi listami jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových rastlín.

Trsť a pálka

Veľké, kozmopolitné, jednoklíčnolistové rastliny, ktoré rastú na okraji stojatých vôd.

Vegetatívne orgány rastlín

Orgány, ktoré rastlina potrebuje k svojmu prežitiu a vývoju.

Veterný mlyn

Veterný mlyn dokáže premienať energiu vetra na kynetickú energiu a je vhodný na vykonávanie rôznych druhov prác.

Vodný mlyn

Mechanické konštrukcie využívajúce vodný prúd už boli používané na rôzne účely aj v stredoveku.

Kvety krytosemenných rastlín

Pomocou tejto animácie môžete spoznať jednotlivé typy kvetov krytosemenných rastlín

Porovnanie jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových rastlín

Krytosemenné rastliny rozdeľujeme do dvoch skupín: na jednoklíčnolistové a dvojklíčnolistové rastliny.

Znečisťovanie pôdy

Táto animácia nám predstaví hlavné zdroje znečistenia pôdy.

Added to your cart.