Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Oáza

Oáza

Oázy sú oblasti, v púšťach, kde je k dispozícii voda.

Geografia

Kľúčové slová

Oáza, púšť, Sahara, aquifer, artézska studňa, poľnohospodárstvo, zavlažované poľnohospodárstva, osada, jar, zemepis

Súvisiace extra

Škorpión Androctonus australis

Škorpión Androctonus australis je jeden z najnebezpečnejších škorpiónov.

Beduínsky tábor

Životný štýl polonomádnych kmeňov žijúcich v púšti sa dokonale prispôsobil klimatickým podmienkam a životnému prostrediu púšte.

Dediny s jednou ulicou

Dediny so sídlami v údoliach sa obvykle skladajú z domov postavených na dlhých a úzkych pozemkoch.

Dedina

Dedina bola prvým trvalým osídlením, ktoré vytvoril človek.

Dromedár

Dromedár alebo iným menom ťava jednohrbá je zviera, ktoré si obyvatelia púští veľmi cenia a je pre nich nenahraditeľná.

Egyptské pyramídy (Gíza, 26. storočie pr. Kr.)

Egyptské pyramídy z divov starovekého sveta sú posledné, ktoré ešte môžeme vidieť.

Eolická reliéfotvorná činnosť na púšťach

Vietor, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu pri formovaní púští.

Náčelník kmeňa Zulu

Niektoré svojrázné africké kultúry aj dnes žijú v primitívnych podmienkach, ako v novšej dobe kamennej.

Národné symboly a pamiatky

Pomocou animácie spoznáme národné symboly a pamiatky po celom svete.

Núdzové pristátie na Sahare (Malý princ)

Núdzové pristátie pilota sa objavuje v celosvetovo najznámejšom románe spisovateľa Antoine de Saint-Exupéryho, Malý princ.

Precízne poľnohospodárstvo

Táto animácia prezentuje využitie moderných technológií v poľnohospodárstve.

Slon africký

Najväčšie suchozemské zviera.

Typy fariem a dedín

Štruktúra a hustota fariem a dedín závisí od geografickej polohy regiónu.

Staroveké poľnohospodárstvo v údolí Nílu

Podľa starodávnej povery staroveký Egypt je darom Nílu, pretože rieka hrala dôležitú úlohu vo vzostupe egyptskej civilizácie.

Životný štýl eskimákov

Iglu sú typické obydlia postavené Eskimákmi žijúcimi v Arktickej oblasti.

Africká dedina (Sudán)

Africké dediny sa prispôsobujú prírodným danostiam a odzrkadľujú kultúru miestnych kmeňov.

Meteorologické prístroje (základný)

Táto animácia nám predstaví nástroje, ktoré sa používajú na skúmanie atmosferických javov.

Stredoveká arabská vodná pumpa (Al-Jazari 13. storočie)

Vodná pumpa vynálezcu Al-Jazari je dobrým príkladom kreativity stredovekých arabských vedcov.

Znečisťovanie pôdy

Táto animácia nám predstaví hlavné zdroje znečistenia pôdy.

Added to your cart.