Newtonove pohybové zákony

Táto animácia rozoberá tri pohybové zákony, ktoré publikoval Sir Isaac Newton. Tieto zákony spôsobili vo fyzike prevrat.

Súvisiace extra

Fyzika bicykla

Prostredníctvom fungovania bicykla sa môžete zoznámiť s niekoľkými fyzikálnymi zákonmi.

Zázračná reťaz

Pútavý pokus pomocou reťaze pozostávajúcej z uzavretých kruhov.

Verná korková zátka

Ako sa správa kúsok korkovej zátky na hladine vody v pohári? Môžete to zistiť v nasledujúcom pokuse.

Zmerajme čas!

Táto lekcia vám predstaví zariadenia na meranie času, typy a jednotky merania času.

Torzné kyvadlá

Sila môže byť meraná, meraním skrútenia torzného drôtu v torznej rovnováhe.

Uhasenie sviečky pomocou oxidu uhličitého

V nasledujúcom pokuse vyrobíme z octu a prášku do pečiva oxid uhličitý.

Výška a frekvencia, II. časť

Zistite vzťah výšky a frekvencie prostredníctvom meraní.

Dopplerov jav

Je známym javom, že zvuk približujúceho sa zdroja zvuku je vyšší ako vzďaľujúceho sa.

Added to your cart.