Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Nervová sústava

Nervová sústava

Centrálny nervový systém sa skladá z mozgu a miechy, periférny nervový systém sa skladá z nervov a ganglií.

Biológia

Kľúčové slová

nervový systém, mozog, lebečnej nervy, mozoček, mozgový kmeň, nerv, miecha, medzimozog, zhluk nervových buniek, lebka, chrbtica, ľudský, biológia

Súvisiace extra

Scénky

Nervová sústava

Časti

 • veľký mozog - Najvyvinutejšia oblasť mozgu, centrum najvyšších mozgových funkcií, ako je reč, ovládanie pohybov, logické myslenie, pamäť a určité emócie. Delí sa na dve hemisféry. Jeho vonkajšou vrstvou je mozgová kôra, resp. sivá hmota, pod ňou sa nachádza biela hmota, v ktorej sú ponorené podkôrové jadrá sivej hmoty, čiže bazálne gangliá.
 • hlavové nervy (12 párov) - Existujú zmiešané hlavové nervy, ktoré obsahujú senzorické aj motorické vlákna, vyskytujú sa však aj hlavové nervy, ktoré sú výhradne senzorické alebo motorické.
 • mozoček - Zohráva dôležitú úlohu pri riadení pohybov.
 • mozgový kmeň - Nachádza sa tu centrum životne dôležitých reflexov, ako je kašeľ, kýchanie, zvracanie. Zohráva dôležitú úlohu aj v rámci regulácie krvného tlaku a dýchania. Mozgový kmeň sa člení smerom zdola nahor na predĺženú miechu, most a stredný mozog.
 • miecha - Je uložená v chrbtovom kanáli. Vychádzajú z nej miechové nervy. Je centrom niektorých reflexov, ako je napríklad obranný reflex pri bolesti po hmatovom vneme alebo patelárny reflex.
 • miechové nervy (31 párov) - Zmiešané nervy, obsahujú senzorické aj motorické vlákna.

Animácia

 • veľký mozog - Najvyvinutejšia oblasť mozgu, centrum najvyšších mozgových funkcií, ako je reč, ovládanie pohybov, logické myslenie, pamäť a určité emócie. Delí sa na dve hemisféry. Jeho vonkajšou vrstvou je mozgová kôra, resp. sivá hmota, pod ňou sa nachádza biela hmota, v ktorej sú ponorené podkôrové jadrá sivej hmoty, čiže bazálne gangliá.
 • hlavové nervy (12 párov) - Existujú zmiešané hlavové nervy, ktoré obsahujú senzorické aj motorické vlákna, vyskytujú sa však aj hlavové nervy, ktoré sú výhradne senzorické alebo motorické.
 • mozoček - Zohráva dôležitú úlohu pri riadení pohybov.
 • mozgový kmeň - Nachádza sa tu centrum životne dôležitých reflexov, ako je kašeľ, kýchanie, zvracanie. Zohráva dôležitú úlohu aj v rámci regulácie krvného tlaku a dýchania. Mozgový kmeň sa člení smerom zdola nahor na predĺženú miechu, most a stredný mozog.
 • miecha - Je uložená v chrbtovom kanáli. Vychádzajú z nej miechové nervy. Je centrom niektorých reflexov, ako je napríklad obranný reflex pri bolesti po hmatovom vneme alebo patelárny reflex.
 • miechové nervy (31 párov) - Zmiešané nervy, obsahujú senzorické aj motorické vlákna.
 • mozog
 • medzimozog

Rozprávanie

Nervová sústava riadi náš organizmus pomocou elektrických signálov. Nervová sústava sa delí na centrálnu a periférnu nervovú sústavu.
Hlavnými časťami centrálnej nervovej sústavymozog a miecha.

Mozog je uložený v lebke, jeho hlavnými časťami sú veľký mozog, medzimozog, mozoček a mozgový kmeň.

Pokračovaním mozgového kmeňa je miecha, ktorá prechádza chrbtovým kanálom.
Periférnu nervovú sústavu tvorí 12 párov hlavových nervov a 31 párov miechových nervov. Tie zodpovedajú za sprostredkovanie informácií medzi centrálnou nervovou sústavou a inými časťami organizmu.

Súvisiace extra

Časti ľudského mozgu

Hlavné časti ľudského mozgu sú mozgový kmeň, stredný mozog a veľký mozog.

Ľudský mozog

Hlavné časti ľudského mozgu sú mozgový kmeň, stredný mozog, veľký mozog a malý mozog.

Anatómia miechy

Miecha je časť centrálneho nervového systému, zabezpečuje prepojenie mozgu s ostatnými časťami ľudského tela.

Mozgové komory a hlavné bazálne gangliá

Táto animácia nám umožní nahliadnuť do vnútornej štruktúry mozgu.

Kortikálna organizácia reči

Vytváranie reči vyžaduje synchronizovanú činnosť niekoľkých kortikálnych centier.

Patelárny reflex

Patelárny reflex je reflex vyvolaný natiahnutím svalu.

Reflex bolesti

Reflex bolesti zabezpečuje odstúpenie od zdroja bolesti.

Ľudké telo (žena)

Táto animácia predstavuje najdôležitejšie orgány ľudského tela.

Ľudské telo - pre deti

V tejto scénke sú zhrnuté hlavné orgány ľudského tela.

Adrenalín (pokročilý)

Adrenalín, alebo inak epinefrín, sa vytvára v našom organizme počas stresových situácií a zohráva dôležitú úlohu v prípade reakcie "útek alebo útok".

Anatómia kostrových svalov

Táto animácia zobrazuje jemnú molekulárnu štruktúru a mechanizmus svalov.

Endokrinný systém

Žľazy endokrinného systému vylučujú hormóny, ktoré putujú do krvi.

Farbosleposť

Farbosleposťou sa nazýva neschopnosť rozlíšiť isté odtiene farieb.

Limbický systém

Limbický systém zohráva dôležitú úlohu pri učení a vytváraní emócií.

Neuróny, nervové tkanivo

Neuróny sú bunky špecializované na prenos elektrických signálov.

Obehová sústava

Veľký krvný obeh vedie okysličenú krv po celom tele, kde sa odkysličuje a malý, pľúcny obeh vedie odkysličenú krv do pľúc na okysličenie.

Os hypotalamus-hypofýza

Os hypotalamus a hypofýza je regulačným stredom nášho endokrinného systému.

Prenos signálu

Signály sa medzi neurónmi šíria cez chemické a elektrické synapsy.

Spojivové tkanivo

K spojivovému tkanivu patria väzivá (zväčša mäkké), chrupavka (pružné a tuhé) a kosti (tvrdé).

Srdce

Srdce je centrálne čerpadlo kardiovaskulárneho systému. Za jeden život vydá 2,5 miliardy rytmických sťahov.

Svaly ramena

Rameno sa pohybuje pomocou flexorových a extensorových svalov.

Evolúcia mozgu stavovcov

Počas evolúcie stavovcov sa relatívny vývoj jednotlivých častí mozgu menil.

Časti ľudského tela

Táto animácia nám predstavuje časti tela ako sú hlava, trup a končatiny.

Ľudské telo (muž)

Táto animácia predstavuje najdôležitejšie orgány ľudského tela.

Poznávanie častí tela

Zobrazenie častí ľudského tela pomocou anatomického modelu muža

Zmysel pre rovnováhu

Pozícia hlavy a pohyb je snímaný pomocou vnútorného ucha

Added to your cart.