Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Nervová sústava

Nervová sústava

Centrálny nervový systém sa skladá z mozgu a miechy, periférny nervový systém sa skladá z nervov a ganglií.

Biológia

Kľúčové slová

nervový systém, mozog, lebečnej nervy, mozoček, mozgový kmeň, nerv, miecha, medzimozog, zhluk nervových buniek, lebka, chrbtica, ľudský, biológia

Súvisiace extra

Časti ľudského mozgu

Hlavné časti ľudského mozgu sú mozgový kmeň, stredný mozog a veľký mozog.

Ľudský mozog

Hlavné časti ľudského mozgu sú mozgový kmeň, stredný mozog, veľký mozog a malý mozog.

Anatómia miechy

Miecha je časť centrálneho nervového systému, zabezpečuje prepojenie mozgu s ostatnými časťami ľudského tela.

Mozgové komory a hlavné bazálne gangliá

Táto animácia nám umožní nahliadnuť do vnútornej štruktúry mozgu.

Kortikálna organizácia reči

Vytváranie reči vyžaduje synchronizovanú činnosť niekoľkých kortikálnych centier.

Patelárny reflex

Patelárny reflex je reflex vyvolaný natiahnutím svalu.

Reflex bolesti

Reflex bolesti zabezpečuje odstúpenie od zdroja bolesti.

Ľudké telo (žena)

Táto animácia predstavuje najdôležitejšie orgány ľudského tela.

Ľudské telo - pre deti

V tejto scénke sú zhrnuté hlavné orgány ľudského tela.

Adrenalín (pokročilý)

Adrenalín, alebo inak epinefrín, sa vytvára v našom organizme počas stresových situácií a zohráva dôležitú úlohu v prípade reakcie "útek alebo útok".

Anatómia kostrových svalov

Táto animácia zobrazuje jemnú molekulárnu štruktúru a mechanizmus svalov.

Endokrinný systém

Žľazy endokrinného systému vylučujú hormóny, ktoré putujú do krvi.

Farbosleposť

Farbosleposťou sa nazýva neschopnosť rozlíšiť isté odtiene farieb.

Limbický systém

Limbický systém zohráva dôležitú úlohu pri učení a vytváraní emócií.

Neuróny, nervové tkanivo

Neuróny sú bunky špecializované na prenos elektrických signálov.

Obehová sústava

Veľký krvný obeh vedie okysličenú krv po celom tele, kde sa odkysličuje a malý, pľúcny obeh vedie odkysličenú krv do pľúc na okysličenie.

Os hypotalamus-hypofýza

Os hypotalamus a hypofýza je regulačným stredom nášho endokrinného systému.

Prenos signálu

Signály sa medzi neurónmi šíria cez chemické a elektrické synapsy.

Spojivové tkanivo

K spojivovému tkanivu patria väzivá (zväčša mäkké), chrupavka (pružné a tuhé) a kosti (tvrdé).

Srdce

Srdce je centrálne čerpadlo kardiovaskulárneho systému. Za jeden život vydá 2,5 miliardy rytmických sťahov.

Svaly ramena

Rameno sa pohybuje pomocou flexorových a extensorových svalov.

Evolúcia mozgu stavovcov

Počas evolúcie stavovcov sa relatívny vývoj jednotlivých častí mozgu menil.

Časti ľudského tela

Táto animácia nám predstavuje časti tela ako sú hlava, trup a končatiny.

Ľudské telo (muž)

Táto animácia predstavuje najdôležitejšie orgány ľudského tela.

Poznávanie častí tela

Zobrazenie častí ľudského tela pomocou anatomického modelu muža

Zmysel pre rovnováhu

Pozícia hlavy a pohyb je snímaný pomocou vnútorného ucha

Added to your cart.