Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Národné symboly a pamiatky

Národné symboly a pamiatky

Pomocou animácie spoznáme národné symboly a pamiatky po celom svete.

Geografia

Kľúčové slová

Národné symboly a pamiatky, krajiny, Mapa znalosti, symbol, mapa, Zemeguľa, hranice, slepá mapa, Zem, kontinent, Budova, Svetovej Dedičstvo, Humánne geografia, spoločnosť, príroda, zemepis

Súvisiace extra

Štáty Afriky

Pomocou tejto prezentácie spoznáte štáty Afriky, ich hlavné mestá a vlajky.

Štáty Ameriky

Prostredníctvom tejto prezentácie môžete spoznať štáty Ameriky, ich hlavné mestá a vlajky.

Štáty Ázie

Prostredníctvom tejto animácie môžete spoznať štáty Ázie, ich hlavné mestá a vlajky.

Štáty Európy

Pomocou tejto animácie spoznáte štáty Európy, ich hlavné mestá a vlajky.

Štáty sveta

Prostredníctvom cvičenia na troch úrovniach obtiažnosti sa učíme o štátoch sveta ich geografickom umiestnení, hlavných mestách a ich vlajkách.

Štátne zriadenia a úradné jazyky

Spôsoby uplatňovania štátnej moci a najčastejšie úradné jazyky v jednotlivých štátoch sveta.

Mestá sveta

Táto animácia nám prezentuje geografické umiestnenie a údaje o väčších mestách na Zemi a prostredníctvom hry uľahčuje precvičovanie získaných vedomostí.

Zaujímavé fakty z geografie - Spoločnosť

Táto animácia vás oboznámi so zaujímavými faktami o našej spoločnosti.

Štáty a mestá USA

Táto animácia nás oboznámi s najväčším mestami a členskými štátmi USA.

Administratívna mapa Nemecka

Táto animácia vám predstaví administratívne členenie Nemecka.

Administratívna mapa Rakúska

Animácia ukazuje administratívne členenie Rakúskej republiky.

Dopravné siete

Animácia predstavuje suchozemné, vodné a vzdušné dopravné uzly.

Machu Picchu (15. storočie)

Starobylé mesto Inkov, ktoré sa nachádza v dnešnom Peru, je na zozname Svetového kultúrneho dedičstva.

Politické a ekonomické integrácie

V priebehu poslednch desaťročí bolo v jednotlivých krajinách vytvorených niekoľko politických a hospodárskych únií.

Zemepisné objavy (15-17. storočie)

Legendárne zemepisné objavy na začiatku nového veku prekleslili mapy, ich účinky sú veľmi rozmanité.

Beduínsky tábor

Životný štýl polonomádnych kmeňov žijúcich v púšti sa dokonale prispôsobil klimatickým podmienkam a životnému prostrediu púšte.

Chichén Itzá (12. storočie)

Legendárne hlavné mesto ríše Mayov a Toltékov sa nachádzalo na území dnešného Mexika.

Egyptské pyramídy (Gíza, 26. storočie pr. Kr.)

Egyptské pyramídy z divov starovekého sveta sú posledné, ktoré ešte môžeme vidieť.

Slovania

Väčšina slovanských národov, ktoré sa delia na tri veľké skupiny, v súčasnosti žije v 14 európskych krajinách.

Svetové náboženstvá v súčasnosti

Priestorové rozloženia svetových náboženstiev majú historické dôvody.

Africká dedina (Sudán)

Africké dediny sa prispôsobujú prírodným danostiam a odzrkadľujú kultúru miestnych kmeňov.

Kengura sivá

Je jedným z najväčších vačkovcov.

Novoveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Oáza

Oázy sú oblasti, v púšťach, kde je k dispozícii voda.

Opera v Sydney (1973)

Vzhľadom k svojej konštrukcii a umiestnení, opera austrálskeho mesta je jedným z najpozoruhodnejších operných domov na svete.

Santa Maria (15. storočie)

Santa Maria bola malá karaka. Slúžila ako veliaca a zásobovacia loď pre Kolumbovu expedíciu.

Tenochtitlan (15. storočie)

Veľkolepé hlavné mesto vyspelej Aztéckej ríše udivilo aj španielskych dobyvateľov.

Teotihuacán (4. storočie)

Pred Kolumbovým príchodom to bolo najväčšie a najľudnatejšie mesto v Amerike, ktoré je majestátne aj v podobe ruín.

Uhorské korunovačné klenoty

Spomedzi všetkých korunovačných klenotov najznámejšia je uhorská koruna.

Vodopád

Vodopády vznikajú tam, kde vodný tok prepadá cez strmý zlom koryta rieky.

Vtákopysk divný

Cicavec s rysmi typickými pre plazy: znáša vajíčka a má kloaku.

Added to your cart.