Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Na koľko častí môže priestor rozdeliť 3 priamky?

Na koľko častí môže priestor rozdeliť 3 priamky?

Tri priamky môžeme v priestore rozmiestniť rôznym spôsobom. Preskúmajme, v ktorom prípade a na koľko častí sa môže rozdeľovať.

Matematika

Kľúčové slová

pretínajúce sa roviny, priestor, rovina, koordinovať kvadrante, paralelné, matematika

Súvisiace extra

Trojrozmerný karteziánsky súradnicový systém

3-rozmerný karteziánsky súradnicový systém s ilustráciami a cvičeniami, ktoré rozvíjajú priestorové vnímanie.

Geometrické transformácie 2.(posunutie)

Animácia prezetuje posunutie v priestore a rovine.

Navrhovanie kuchynského nábytku - priestorová sústava súradníc

Počítačový model kochynského nábytku pomáha pri spoznávaní sústavy súradníc.

Orientácia v priestore

Táto animácia umožňuje rozvíjanie priestorového vnímania, orientácie pomocou priestorových súradníc.

Relatívna poloha priamok a rovín

Táto animácia prezentuje relatívnu pozíciu priamok a rovín.

Svetlo a tieň

Zmenou polohy svetelného zdroja môžete skúmať tiene dopadajúce na roviny súradnicovej sústavy.

Uhol sklonu priamok a rovín

Táto animácia prezentuje uhol sklonu priamok a rovín v rôznych polohách.

Kocka

Táto animácia prezentuje komponenty (vrcholy, hrany, strany) kocky jednej z Platónskych telies.

Kváder

Kváder je mnohosten, ktorého steny tvorí šesť pravouhlých štvoruholníkov.

Tieňované 3D puzzle

Táto vzrušujúce a farebné hra je určená k rozvoju priestorového vnímania. Riešenie môžete skontrolovať pomocou izometrického náhľadu.

3D Tangram

Špeciálna, 3D verzia známej čínskej logickej hry.

Hry s tvarmi

Úlohou tejto hry je nájsť náhľady rôznych priestorových útvarov a správne ich umiestniť.

Added to your cart.