Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

N-metyletán amid (C₃H₇NO)

N-metyletán amid (C₃H₇NO)

Je to pevná, kryštalická zlúčenina.

Chémia

Kľúčové slová

N metiletánamid, amid, dusík containingcompound, sekundárna cievka, Organická chémia, chémia

Súvisiace extra

N,N-dietylpropánamid (C₇H₁₅NO)

Je to bezfarebná kvapalina, terciárny amid.

Acetamid (etánamid) (C₂H₅NO)

Biela krystalická látka bez farby a zápachu.

Amoniak (NH₃)

Je bezfarebný plyn s charakteristickým dráždivým zápachom. Vodným roztokom amoniku je čpavok.

Etán (C₂H₆)

Druhý člen homologického radu alkánov s priamym reťazcom.

Formamid (metánamid) (HCONH₂)

Je to hygroskopická bezfarebná až mierne viskózna kvapalina bez zápachu, používa sa pri výrobe kyseliny mravčej, kyanovodíka a iných organických zlúčenín.

Karbamid (močovina) (CO(NH₂)₂)

Táto organická zlúčenina sa nachádza v moči cicavcov, ktorá sa používa pri výrobe priemyselných hnojív na báze dusíka.

Metylamín (NH₂CH₃)

Je to najjednoduchší, primárny amín.

Dimetylamín (NH(CH₃)₂)

Je to bezfarebný plyn s prenikavým zápachom, v priemysle široko používaný.

Trimetylamín N(CH₃)₃

Je to je najjednoduchší terciárny amín, spôsobuje nepríjemný zápach potravín.

Molekula úloha VII.(Organické zlúčeniny dusíka)

Úloha na precvičenie o skupinách a štruktúrach organických dusíkatých zlúčenín.

Added to your cart.