Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

N,N-dietylpropánamid (C₇H₁₅NO)

N,N-dietylpropánamid (C₇H₁₅NO)

Je to bezfarebná kvapalina, terciárny amid.

Chémia

Kľúčové slová

N dietilpropánamid, terciárne amid, amid, dusík containingcompound, organic compound, Organická chémia, zlúčenina, vzorec, chémia

Súvisiace extra

Acetamid (etánamid) (C₂H₅NO)

Biela krystalická látka bez farby a zápachu.

Formamid (metánamid) (HCONH₂)

Je to hygroskopická bezfarebná až mierne viskózna kvapalina bez zápachu, používa sa pri výrobe kyseliny mravčej, kyanovodíka a iných organických zlúčenín.

Karbamid (močovina) (CO(NH₂)₂)

Táto organická zlúčenina sa nachádza v moči cicavcov, ktorá sa používa pri výrobe priemyselných hnojív na báze dusíka.

Metylamín (NH₂CH₃)

Je to najjednoduchší, primárny amín.

Propán (C₃H₈)

Propán je tretí člen homologického radu alkánov.

Trimetylamín N(CH₃)₃

Je to je najjednoduchší terciárny amín, spôsobuje nepríjemný zápach potravín.

2,2-dimetylpropán (C₅H₁₂)

Je to bezfarebný plyn bez zápachu plyn, používaný ako štandard v NMR spektroskopii.

Molekula úloha VII.(Organické zlúčeniny dusíka)

Úloha na precvičenie o skupinách a štruktúrach organických dusíkatých zlúčenín.

Added to your cart.