Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Mravec lesný

Mravec lesný

V mravenisku nájdeme kráľovnú, samca a robotnice.

Biológia

Kľúčové slová

mravec, wood ant, Mravenisko, sociálne hmyz, štátotvorné hmyz, kráľovná, Kolónia, male, Robotnice, Kukla, Celková premena, Životný cyklus, vajcia, Larva, žuvací, anténa, chitín vrstva, chitín, les, kyselina mravčia, článkonožec, Hmyz, zviera, hmyz, biológia

Súvisiace extra

Scénky

Súvisiace extra

Chrúst obyčajný

Je rozšírený chrobák v Európa. Jeho larvy známe pod menom húsenice sú považované za škodcov.

Mlynárik kapustový

Mlynárik kapustový je rozšírený druh motýľa, na ktorého príklade spoznáme anatómiu motýľov.

Roháč veľký

Na príklade roháča vám predstavíme ako pracujú svaly hmyzu, mechanizmus ich letu a rozmnožovanie chrobákov.

Rozmnožovanie a vývoj hmyzu

Hmyz sa môže vyvíjať troma spôsobmi: vývojom bez premeny, nedokonalou alebo dokonalou premenou.

Včela medonosná

Včely medonosné produkujú med, ktorý patrí medzi naše dôležité výživné látky.

Čilský pavúk pustovník

Jedovaté uštipnutie čilského pavúka pustovníka znamená veľké ohrozenie pre ľudský organizmus.

Škorpión Androctonus australis

Škorpión Androctonus australis je jeden z najnebezpečnejších škorpiónov.

Dážďovka obyčajná

Dážďovka obyčajná je živočích žijúci v zemi, na príklade ktorého vás zoznámime s anatómiou obrúčkavcov.

Križiak obyčajný

Križiak obyčajný patrí medzi rozšírený druh pavúkov, na príklade ktorého spoznáme anatómiu pavúkov.

Krt obyčajný

Krtkovia sú malé podzemné cicavce, ktoré majú na nohách mohutné pazúry prispôsobené na hrabanie.

Mexická redknee tarantula

Jeden z najznámejších druhov pavúkov, ktorý je často držaný v domácnosti. Jeho uhryznutie nie je smrteľné.

Podenka veľká

Larvy tohto druhu podenky strávia prvé tri roky svojho života vo vode, ich dospelý život trvá len jeden deň, počas ktorého sa pária.

Rak riečny

Typ raka žijúceho v čistých tečúcich sladkovodných vodách.

Rozmanitosť orgánov detekujúcich svetlo

V priebehu evolúcie sa nezávisle od seba vyvinulo viacero typov zrakových orgánov.

Stonôžka páskovaná

Táto scénka vám predstaví stonôžku, ktorá žije najmä v stredomorskej oblasti.

Added to your cart.