Mozgové komory a hlavné bazálne gangliá

Táto animácia nám umožní nahliadnuť do vnútornej štruktúry mozgu.

Súvisiace extra

Kosti dolných končatín

Kosti dolných končatín tvorí panvový pás a nohy.

Vrstvy kože

Koža je mäkký vonkajší obal nášho tela, ktorý sa skladá z troch vrstiev: pokožky, zamše a...

Pohlavná bunka

Zygota je bunka ktorá vznikne po splynutí dvoch pohlavných buniek gamét.

Ľudské zuby

Ľudia majú 4 typy zubov: rezáky, očné zuby, premoláre a moláre.

Škodlivý vplyv fajčenia na pľúca

Fajčenie vážne poškodzuje dýchaciu sústavu. Okrem iných spôsobuje CHOPN a rakovinu pľúc.

Ľudská kostra

Vnútorná podporná štruktúra nášho tela.

Pohyby hlavy

Animácia demonštruje ako stavce a svaly hýbajú hlavu človeka.

Plochá noha

Poklesnutá klenba môže zapríčiniť mnoho zdravotných problémov.

Added to your cart.