Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Morské slapy

Morské slapy

Jav morského prílivu a odlivu vzniká kvôli gravitačnej sile Mesiaca.

Geografia

Kľúčové slová

Morské slapy, odliv, príliv, Gravitácia, Mesiac, Slnko, more, vysoká voda, nízka voda, Cunami, nízky príliv, príroda, zemepis

Súvisiace extra

Scénky

Poloha Mesiaca a Zeme

  • Slnko
  • Mesiac
  • časti Zeme pokryté vodou
  • obežná dráha Mesiaca
  • prvá štvrť
  • nov
  • posledná štvrť
  • spln
  • vrchol odlivu
  • vrchol prílivu

Sily

Na brehu

Animácia

Úroveň morskej hladiny sa na Zemi mení kvôli gravitácii Mesiaca a v menšej miere aj gravitácii Slnka. Mesiac priťahuje vodu morí a oceánov, a preto voda na strane Zeme privrátenej k Mesiacu stúpa a vzdúva sa.

Zem a Mesiac si môžeme predstaviť ako dvojitú planétu obiehajúcu okolo spoločného ťažiska. Nakoľko Zem je oveľa väčšia, toto spoločné ťažisko sa nachádza vo vnútri Zeme.
Na druhej strane Zeme, oproti spoločnému ťažisku pôsobí odstredivá sila, ktorá tiež priťahuje k sebe moria a oceány a spôsobuje vzdúvanie. Na Zemi sa preto voda vzdúva naraz na dvoch miestach a vďaka rotácii Zeme sa šíri moriami a oceánmi. V niektorých oblastiach sa príliv a odliv môže striedať aj každých 6 hodín.

Najvyššia úroveň vodnej hladiny je vrchol prílivu a najnižšia vrchol odlivu. Stúpanie vodnej hladiny od vrcholu odlivu po vrchol prílivu nazývame prílivom, jej klesanie od vrcholu prílivu po vrchol odlivu voláme odlivom.

Na Zem pôsobí aj gravitácia Slnka, ale v porovnaní s Mesiacom je táto miera menšia. Počas novu, keď sa Zem, Mesiac a Slnko nachádzajú v jednej priamke, Slnko zosilňuje gravitáciu Mesiaca. Úroveň morskej hladiny je vtedy vyššia ako zvyčajne, tento jav nazývame vysokým (skočným) prílivom. Keď Zem, Mesiac a Slnko zvierajú pravý uhol, Slnko oslabuje vplyv Mesiaca. Vrchol prílivu je vtedy nižší ako obvykle, to sa nazýva nízkym (hluchým) prílivom.

Rozprávanie

Úroveň morskej hladiny sa na Zemi mení kvôli gravitácii Mesiaca a v menšej miere aj gravitácii Slnka. Mesiac priťahuje vodu morí a oceánov, a preto voda na strane Zeme privrátenej k Mesiacu stúpa a vzdúva sa.

Zem a Mesiac si môžeme predstaviť ako dvojitú planétu obiehajúcu okolo spoločného ťažiska. Nakoľko Zem je oveľa väčšia, toto spoločné ťažisko sa nachádza vo vnútri Zeme.
Na druhej strane Zeme, oproti spoločnému ťažisku pôsobí odstredivá sila, ktorá tiež priťahuje k sebe moria a oceány a spôsobuje vzdúvanie. Na Zemi sa preto voda vzdúva naraz na dvoch miestach a vďaka rotácii Zeme sa šíri moriami a oceánmi. V niektorých oblastiach sa príliv a odliv môže striedať aj každých 6 hodín.

Najvyššia úroveň vodnej hladiny je vrchol prílivu a najnižšia vrchol odlivu. Stúpanie vodnej hladiny od vrcholu odlivu po vrchol prílivu nazývame prílivom, jej klesanie od vrcholu prílivu po vrchol odlivu voláme odlivom.

Na Zem pôsobí aj gravitácia Slnka, ale v porovnaní s Mesiacom je táto miera menšia. Počas novu, keď sa Zem, Mesiac a Slnko nachádzajú v jednej priamke, Slnko zosilňuje gravitáciu Mesiaca. Úroveň morskej hladiny je vtedy vyššia ako zvyčajne, tento jav nazývame vysokým (skočným) prílivom. Keď Zem, Mesiac a Slnko zvierajú pravý uhol, Slnko oslabuje vplyv Mesiaca. Vrchol prílivu je vtedy nižší ako obvykle, to sa nazýva nízkym (hluchým) prílivom.

Súvisiace extra

Gejzír

Gejzír je prameň, ktorý periodicky vystrekuje teplú vodu a paru.

Zlom (základný)

Zlom vzniká pri uvoľnení postupne rastúceho napätia prepojovaním malých puklín a...

Vrása (základný)

Bočná tlaková sila spôsobuje že sa na kameňoch tvoria záhyby. Týmto sa tvoria na horách...

Vápenec

Vápenec je usadenou horninou s vysokým obsahom uhličitanu vápenatého.

Mesiac

Aké tajomstvá ukrýva Mesiac? Ktorí ľudia sa dostali ako prví na Mesiac? Z tohto filmu sa to...

Fronty

Fronty vznikajú vtedy, keď sa stretne studený a teplý vzduch.

Pozrime si polárnu žiaru!

Zistime zaujímavé skutočnosti o flóre a faune polárnych oblastí, respektíve o životných...

Krajina modelovaná morom

Morská voda, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu v rámci formovania morského pobrežia.

Added to your cart.