Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Morské slapy

Morské slapy

Jav morského prílivu a odlivu vzniká kvôli gravitačnej sile Mesiaca.

Geografia

Kľúčové slová

Morské slapy, odliv, príliv, Gravitácia, Mesiac, Slnko, more, vysoká voda, nízka voda, Cunami, nízky príliv, príroda, zemepis

Súvisiace extra

Scénky

Poloha Mesiaca a Zeme

  • Slnko
  • Mesiac
  • časti Zeme pokryté vodou
  • obežná dráha Mesiaca
  • prvá štvrť
  • nov
  • posledná štvrť
  • spln
  • vrchol odlivu
  • vrchol prílivu

Sily

Na brehu

Animácia

Rozprávanie

Úroveň morskej hladiny sa na Zemi mení kvôli gravitácii Mesiaca a v menšej miere aj gravitácii Slnka. Mesiac priťahuje vodu morí a oceánov, a preto voda na strane Zeme privrátenej k Mesiacu stúpa a vzdúva sa.

Zem a Mesiac si môžeme predstaviť ako dvojitú planétu obiehajúcu okolo spoločného ťažiska. Nakoľko Zem je oveľa väčšia, toto spoločné ťažisko sa nachádza vo vnútri Zeme.
Na druhej strane Zeme, oproti spoločnému ťažisku pôsobí odstredivá sila, ktorá tiež priťahuje k sebe moria a oceány a spôsobuje vzdúvanie. Na Zemi sa preto voda vzdúva naraz na dvoch miestach a vďaka rotácii Zeme sa šíri moriami a oceánmi. V niektorých oblastiach sa príliv a odliv môže striedať aj každých 6 hodín.

Najvyššia úroveň vodnej hladiny je vrchol prílivu a najnižšia vrchol odlivu. Stúpanie vodnej hladiny od vrcholu odlivu po vrchol prílivu nazývame prílivom, jej klesanie od vrcholu prílivu po vrchol odlivu voláme odlivom.

Na Zem pôsobí aj gravitácia Slnka, ale v porovnaní s Mesiacom je táto miera menšia. Počas novu, keď sa Zem, Mesiac a Slnko nachádzajú v jednej priamke, Slnko zosilňuje gravitáciu Mesiaca. Úroveň morskej hladiny je vtedy vyššia ako zvyčajne, tento jav nazývame vysokým (skočným) prílivom. Keď Zem, Mesiac a Slnko zvierajú pravý uhol, Slnko oslabuje vplyv Mesiaca. Vrchol prílivu je vtedy nižší ako obvykle, to sa nazýva nízkym (hluchým) prílivom.

Súvisiace extra

Prílivová elektráreň

Prílivové elektrárne využívajú denné kolísanie hladiny vody na výrobu elektrickej energie.

Vznik Zeme a Mesiaca

Táto animácia nám predstaví ako vznikli planéty Mesiac a Zem

El Niño

Prírodný úkaz vyskytujúci sa v tropických oblastiach Tichého oceána, opakujúci sa každých päť rokov.

Koľko je hodín?

Prostredníctvom tejto hry si precvičíme používanie mechanických a digitálnych hodín.

Krajina modelovaná morom

Morská voda, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu v rámci formovania morského pobrežia.

Mesačné fázy

Počas obežnej dráhy sa viditeľnosť osvetlených častí Zeme neustále mení.

Mesiac

Mesiac je jediným satelitom Zeme.

Misia Apollo 15 (mesačné vozidlo)

Animácia zobrazuje dvojmiestne mesačné vozidlo, ktoré bolo použité počas misie Apollo 15.

Morské prúdy

Morské prúdy tvoria dopravníkový pás, ktorý vo výraznej miere ovplyvňuje Zemskú klímu.

Pristátie na Mesiaci: 20.júla 1969

Neil Armstrong, jeden z členov posádky Apolla-11 bol prvý človek, ktorý vkročil na Mesiac.

Systém priehrad v Holandsku

Holandsko celé storočia zvádza boj s morom.

Typy vĺn

Vlny zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v mnohých oblastiach nášho života.

Vrstvy oceánov

Hĺbka vody ovplyvňuje fyzikálne vlastnosti, flóru a faunu oceánu.

Zatmenie Slnka

Keď sa Slnko, Mesiac a Zem stretnú v jednej priamke, Mesiac môže čiastočne alebo celkom zakryť Slnko.

Zatmenie Mesiaca

Zatmenie Mesiaca nastáva vtedy, keď Mesiac prechádza tieňovým kužeľom Zeme.

Cunami

Vlny cunami sú veľmi vysoké vlny s obrovskou ničivou silou.

Pôsobenie síl

Animácia nám predstaví ako pôsobia sily na rôzne typy vozidiel.

Added to your cart.