Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Morské prúdy

Morské prúdy

Morské prúdy tvoria dopravníkový pás, ktorý vo výraznej miere ovplyvňuje Zemskú klímu.

Geografia

Kľúčové slová

Morské prúdy, Morský Svet, more, oceán, Great Ocean dopravník, , dychový, Všeobecná cirkulácia atmosféry, Coriolis, prietok, premenlivosť, polárne vietor, Westerlies, pasát, slanosť, hustota, hydrosféra, studený, Teplá, teplota, kolobeh vody, podnebie, príroda, fyzickej geografie, zemepis

Súvisiace extra

El Niño

Prírodný úkaz vyskytujúci sa v tropických oblastiach Tichého oceána, opakujúci sa každých päť rokov.

Všeobecná cirkulácia atmosféry

Rozdiel medzi teplotou v polárnych a rovníkových oblastiach spôsobuje prúdenie v atmosfére, ktorá je ovplyvnená množstvom faktorov, vrátane rotácie Zeme.

Ľadové kryhy

Ľadové kryhy sú bloky zamrznutej sladkej vody, ktoré plávajú na morskej hladine.

Ľadovec (stredný)

Ľadovec je veľká kopa ľadu, ktorá vznikla zo snehu a je v neustálom spomalenom pohybe.

Cunami

Vlny cunami sú veľmi vysoké vlny s obrovskou ničivou silou.

Eolická reliéfotvorná činnosť na pobrežiach a v stepiach

Vietor, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu pri formovaní pobreží a stepí.

Kolobeh vody (stredný)

Kolobeh vody zahŕňa procesy ako sú vyparovanie cez tvorbu oblakov kondenzáciu vody v nich v podoby daždových kvapiek alebo snehových vločiek a následný...

Kontinenty a oceány

Kontinet je rozľahlá a súvislá časť súše, obklopená oceánom.

Krajina modelovaná morom

Morská voda, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu v rámci formovania morského pobrežia.

Mapa morského dna

Na morskom dne je možné vidieť hranice tektonických dosiek.

Miestne vetry

Medzi najdôležitejšie miestne vetry patria bríza, föhn, bóra, horský a dolinový vietor, ľadovcový vietor.

Moria a zálivy

Táto animácia zobrazuje najdôležitejšie moria a zátoky Zeme.

Morské slapy

Jav morského prílivu a odlivu vzniká kvôli gravitačnej sile Mesiaca.

Navigačné nástroje z minulosti

Orientáciu na moriach celé storočia uľahčovalo niekoľko vynikajúcich nástrojov.

Odsoľovanie morskej vody

Odsoľovaním morskej vody sa vyrába z morskej vody pitná voda.

Podnebné pásma

Zem je rozdelená na geografické, podnebné a vegetačné pásma.

Prílivová elektráreň

Prílivové elektrárne využívajú denné kolísanie hladiny vody na výrobu elektrickej energie.

Prvá plavba kapitána Cooka

James Cook uskutočnil legendárnu plavbu okolo sveta, ktorá značne obohatila vedu.

Rybár dlhochvostý

Rybár dlhochvostý je vták s najdlhšou trasou sťahovania na svete.

Typy vĺn

Vlny zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v mnohých oblastiach nášho života.

Vegetačné stupne lesov

Stupne rôznych typov lesov sa môžu líšiť.

Voda (H₂O)

Voda je veľmi stabilná zlúčenina zlúčenina vodíka a kyslíka. Je základnou podmienkou pre existenciu života. V prírode sa vyskytuje v troch skupenstvách.

Vrstvy oceánov

Hĺbka vody ovplyvňuje fyzikálne vlastnosti, flóru a faunu oceánu.

Zaľadnenie

Posledná doba ľadová sa skončila približne pred 13 tisíc rokmi.

Added to your cart.