Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Moria a zálivy

Moria a zálivy

Táto animácia zobrazuje najdôležitejšie moria a zátoky Zeme.

Geografia

Kľúčové slová

more, záliv, Morský Svet, oceán, Stredozemné more, okrajové more, mapa, Mapa znalosti, zemepis

Súvisiace extra

Ľadovec (stredný)

Ľadovec je veľká kopa ľadu, ktorá vznikla zo snehu a je v neustálom spomalenom pohybe.

Ľadovec (základný)

Ľadovec je veľká skupina ľadu tvorená zo snehu a je v neustálom spomalenom pohybe.

Čert morský

Táto bizarne vyzerajúca ryba využíva ako návnadu bioluminiscenciu - vyžarovanie viditeľného svetla. Animácia nám vysvetlí ako to funguje.

Cunami

Vlny cunami sú veľmi vysoké vlny s obrovskou ničivou silou.

Fungovanie ponorky

Pri zmenách priemernej hmotnosti nádrží sa ponorka môže ponárať alebo vyplávať na povrch.

Hlbokomorské hydrotermálne prieduchy

Pri stredooceánskych chrbtoch, z prasklín na dne mora vyviera geotermicky zohriata voda.

Kolobeh vody (stredný)

Kolobeh vody zahŕňa procesy ako sú vyparovanie cez tvorbu oblakov kondenzáciu vody v nich v podoby daždových kvapiek alebo snehových vločiek a následný...

Krajina modelovaná morom

Morská voda, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu v rámci formovania morského pobrežia.

Mapa morského dna

Na morskom dne je možné vidieť hranice tektonických dosiek.

Medúza

Patria sem viaceré plávajúce rôsolovité mechúrniky. Je to najstarší druh zvierat, ktoré majú skutočné tkanivá.

Morské prúdy

Morské prúdy tvoria dopravníkový pás, ktorý vo výraznej miere ovplyvňuje Zemskú klímu.

Panamský prieplav

Panamský prieplav je umelá plavebná cesta, ktorá bola vytvorená na skrátenie lodných ciest medzi Tichým a Atlantickým oceánom.

Pojmy fyzickej geografie

Táto animácia zobrazuje najdôležitejšie vlastnosti reliéfu, povrchových vôd a ich príslušné symboly.

Reliéfna mapa Číny

Táto animácia vám predstaví reliéf a hydrografiu Číny.

Suezský prieplav

Suezský prieplav je umelou vodnou cestou medzi Červeným a Stredozemným morom.

Topografia Zeme

V tejto animácii sa dozviete, ktoré sú najväčšie pohoria, nížiny, rieky, jazerá a púšte našej Zeme.

Voda (H₂O)

Voda je veľmi stabilná zlúčenina zlúčenina vodíka a kyslíka. Je základnou podmienkou pre existenciu života. V prírode sa vyskytuje v troch skupenstvách.

Vrstvy oceánov

Hĺbka vody ovplyvňuje fyzikálne vlastnosti, flóru a faunu oceánu.

Zaujímavé fakty z geografie - Fyzická geografia

V rámci fyzickej geografie sa stretnete s mnohými zaujímavými skutočnosťami.

Zaujímavé fakty z geografie - Spoločnosť

Táto animácia vás oboznámi so zaujímavými faktami o našej spoločnosti.

Zemepisné objavy (15-17. storočie)

Legendárne zemepisné objavy na začiatku nového veku prekleslili mapy, ich účinky sú veľmi rozmanité.

Zmena polohy kontinentov v geologickom časovom pásme

V histórií našej planéty boli kontinenty neustále v pohybe. Tento proces prebieha dodnes.

Kontinenty a oceány

Kontinet je rozľahlá a súvislá časť súše, obklopená oceánom.

Zem

Zem je skalnatá planéta s pevnou kôrou a kyslíkom v atmosfére.

Added to your cart.