Mongolská ríša

Legendárny mongolský panovník, Čingischán svojimi dobyvačnými vojnami vytvoril obrovskú ríšu.

Súvisiace extra

Inkský bojovník (15. storočie)

Inkské primitívne zbrane boli nedostatočné v boji proti španielskym dobyvateľom.

Pavlínsky kláštor

Tento pavlínsky kláštor bol postavený biskupom v Pécsi v roku 1225 pre pustovníkov...

Uhorská armáda v 15. storočí (pechota)

Jednú časť zo základných jednotiek "čiernej armády" Mateja I. tvorila pechota.

Machu Picchu (15. storočie)

Starobylé mesto Inkov, ktoré sa nachádza v dnešnom Peru, je na zozname svetového...

Kostol Všetkých svätých s kostnicou

Jedna z najkurióznejších kaplniek Európy sa nachádza v Česku.

Byzantský cisár (6. storočie)

Cisár bol vládcom Byzantskej ríše, ktorá bola "dedičom Rímskej ríše".

Časť mesta zo stredoveku

Stredoveké mestské domy boli postavené z kameňa alebo tehál a boli niekoľko poschodí vysoké.

Život na Islande v 9. a 19. storočí

Životný štýl Islanďanov sa výrazne nezmenil počas uplynulých storočí.

Added to your cart.