Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Mongolská ríša

Mongolská ríša

Legendárny mongolský panovník, Čingischán svojimi dobyvačnými vojnami vytvoril obrovskú ríšu.

Dejepis

Kľúčové slová

Mongolský, Mongolská invázia, Mongol Empire, dejepis, v stredoveku, monarcha, Jurta, sopka, dobytie, Conqueror, hlavné mesto, mapa, slepá mapa, Mapa znalosti, Zem, Zemeguľa, krajiny, hranice

Súvisiace extra

Otázky

 • Ktorý výraz ešte vzťahuje\nna Mongolov?
 • Ktorý kontinent bol domovinou Mongolov?
 • Akému vojsku vďačili za svoj úspech Mongoli?
 • Kto vytvoril obrovskú Mongolskú ríšu?
 • V ktorom storočí zožal najväčšie úspechy Čingischán?
 • Koho vymenovali Tatári za vodcu\ndobyvačnej vojny proti Európe?
 • Ako sa nazýva mongolský panovník?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nMongoli boli nomádskym kmeňom.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nV istom čase aj Čína patrila pod mongolskú nadvládu?
 • Ktorý európsky cestovateľ sa dostal na dvor chána Chubilaja?
 • Čo znamenal (pravdepodobne)\nvýraz "Čingis"?
 • V akom príbuzenskom vzťahu bol Čingischán s chánom Ogotajom?

Scénky

Mongolská ríša

 • Čingischánova ríša (1206)
 • mongolské štáty a územia závislé na ríši (1279)
 • Mongolská ríša - Najväčšia rozloha ríše dosahovala 33 000 000 km².

Mongolská ríša vznikla začiatkom 13. storočia vďaka dobyvačným vojnám, ktoré viedol Čingischán.
Jeho potomkovia boli vládcami takmer celej Ázie a východnej Európy. Ich ríša bola štátnym útvarom s najväčším súvislým územím v dejinách sveta a dosahovala 33 miliónov km².

Čingischán ešte počas svojho života rozdelil ríšu medzi svojich synov, ktorá sa v druhej polovici 13. storočia rozpadla na následnícke štáty.

Rozširovanie územia

 • 1206
 • 1219
 • 1223
 • 1227
 • 1237
 • 1259
 • 1279

Dobyvačná vojna

 • Karakorum - Chán Ogotaj, ktorý bol potomkom Čingischána, si v tomto meste dal postaviť palác. Na kratšiu dobu (1235 - 1260) bolo hlavným mestom Mongolskej ríše.
 • Hanbalik (Peking)
 • Kanton
 • Čcheng-tu
 • Kan-čou
 • Kašgar
 • Taškent
 • Kábul
 • Isfahán
 • Bagdad
 • Saraj Batu
 • Suzdaľ
 • Novgorod
 • Kyjev
 • Buchara
 • Tabríz
 • Bolgar

Následnícke štáty

 • Hanbalik (Peking)
 • Saraj Batu
 • Buchara
 • Tabríz
 • Zlatá horda
 • Ílchanát
 • Čagatajský chanát
 • Veľký chanát
 • Karakorum

Čingischán ešte pre svojou smrťou v roku 1227 rozdelil ríšu medzi svojich štyroch synov (Džoči, Čagataj, Ogotaj, Toluj).
Súčasne s rozpadom veľkej mongolskej ríše sa vytvorili čingisidské mongolské následnícke štáty.
V rokoch 1260 sa pôvodné štyri časti ríše (ulus) stali autonómnymi.

Mongolsko a Čína pod názvom Veľký chanát sa dostali pod nadvládu tolujskej vetvy. Chubilaj (vnuk Čingischána) bol nielen veľký chán Mongolov, ale aj čínsky cisár. (On založil dynastiu Jüan.)

Stredné časti Vnútornej Ázie riadila vetva Ogotajovcov a Čagatajovcov. Vetva Čagatajovcov však čoskoro pripravila o moc potomkov Ogotaja. Toto územie bolo pomenované po vetve, ktorá získala výhradnú vládu (Čagatajský chanát).

Chubilajov brat, Hülegü sa stal prvým panovníkom juhozápadnej časti ríše. Jeho potomkovia ovládali územie Perzie, ktoré sa bolo ílchanátom, ešte ďalších sto rokov. Panovníci sa nazývali ílchánmi.

Západná časť Vnútornej Ázie a východoeurópska step sa dostali pod nadvládu vetvy Džočiovcov. Toto územie bolo rozdelené medzi Džočiho dvoch synov, ktorými boli Orda a Batu. Oni založili svoju vlastnú ríšu. Neskôr túto severozápadnú mongolskú ríšu a jej časti pomenovali podľa ruských prameňov zo 16. storočia Zlatou hordou.

Mongolský chán

Mongolskú ríšu vytvoril kmeňový náčelník, Temüdžin, keď v roku 1206 zjednotil mongolské kmene (Tatárov, Keraitov, Najmanov, Merkitov). Temüdžina v tom istom roku zvolili za veľkého chána a prijal meno Čingischán.

Neskôr sa voľba panovníka stala vnútornou záležitosťou rodiny chána. V Mongolskej ríši sa na vrchole spoločenskej hierarchie nachádzala tzv. "zlatá vetva", t.j. priami potomkovia z vetvy Čingischána. Čingisidský pôvod bol podmienkou pre získanie pozície chána.
Časté konflikty uchádzačov o trón však značia, že dedenie trónu nebolo v Mongolskej ríši patrične nastavené. Boli tu dva sporné princípy: seniorát a patrilinealita.

Veľkí cháni Mongolov mali obrovskú moc, zároveň bola častá aj tzv. "spoluvláda". To bol aj prípad Ogotaja a Čagataja. Spoluvláda vyplývala z obrovskej veľkosti ríše a tradícií nomádskych ríš.

Mongolský bojovník

 • kopija
 • kaftan
 • kužeľovitá čiapka
 • kožené brnenie
 • nohavice
 • čižmy
 • šípy
 • meč - Približne 1 meter dlhá šabľa s miernym oblúkom. Vďaka jej tvaru bola vhodná aj pri boji na koni.
 • luk - Bol hlavnou zbraňou mongolských bojovníkov. Bol zhotovený z rohoviny, dreva a šliach. Túto relatívne malú zbraň mohli efektívne používať aj na koni.
 • puzdro - Slúžilo na uskladnenie luku a šípov, zvyčajne bolo zhotovené z kože a dreva.

Mongolskí bojovníci boli vybavení takými zbraňami a používali takú taktiku, ako vnútroázijské národy. Mongolské vojsko bolo tvorené hlavné ľahkou kavalériou.

Ich základnou zbraňou bol luk. Súčasťou ich vybavenia bola aj kopija a meč s charakteristickým oblúkom. Vrchnú časť tela chránilo brnenie, ktoré bolo zvyčajne vyrobené z kože.

Hra

Súvisiace extra

Legendárne stredoveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Mongolský bojovník (13. storočie)

Vďaka obávaným bojovníkom Mongoli vytvorili rozsiahlu ríšu.

Mongolský chán (13. storočie)

Vládcom obrovskej Mongolskej ríše bol veľký chán.

Bitka o Muhi (11-12. apríla 1241)

Zničujúca porážka Maďarov v boji proti Mongolom bola výsledkom niekoľkých zlých rozhodnutí.

Jurta

Jazdecké kočovné národy dlho účinne používali spôsob lsti prestierajúcej útek a potom lesť, ktorou predstierali obklúčenie protivníka.

Stredoveký čínsky vojak

Vybavenie čínskych vojakov v stredoveku bolo primitívne.

Veľký čínsky múr

Účelom tohto zložitého systému opevnení bolo chrániť Čínu pred vpádmi severných kmeňov.

Added to your cart.