Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Mitóza

Mitóza je proces, pri ktorom sa eukaryotická bunka delí do dvoch buniek a počet chromozómov zostáva nezmenený.

Biológia

Kľúčové slová

mitosis, bunkové delenie, division of the nucleus, chromozóm, chromatín, diploidný bunka, diploidný, interphase, telesné bunky, chromatidy, centroméra, DNA, cytológia, biológia

Súvisiace extra

Scénky

Chromozómy

 • matkina chromozómová výbava
 • otcova chromozómová výbava
 • centroméra
 • chromatidy
 • diploidná bunka s dvojchromatidovými chromozómami
 • dve diploidné bunky s jednochromatidovými chromozómami
 • bunka s rozdelenými chromozómami
 • reduplikácia DNA v interfáze
 • bunka s dvojnásobkom chromozómov
 • mitóza

Mitóza

 • centriola
 • chromatín
 • deliace vretienko
 • diploidná bunka s dvojchromatidovými chromozómami
 • dve diploidné bunky s jednochromatidovými chromozómami
 • bunka s rozdelenými chromozómami
 • reduplikácia DNA v interfáze
 • bunka s dvojnásobkom chromozómov

Súvisiace extra

Transportné procesy

Táto animácia zobrazuje aktívne a pasívne transportné procesy prebiehajúce cez bunkové...

Enzýmy

Enzýmy sú molekuly proteínu katalyzujúce biochemické reakcie. Ich aktivita môže byť...

Vírusy

Vírusy sa skladajú z bielkoviny a DNA alebo RNA, ktoré preprogramujú infikované bunky k...

Úprava genómu

Úprava genómu je taký genetický zásah, ktorý spôsobí zmenu genómu v živom organizme. Táto...

Aká veľká je baktéria?

V tejto lekcii sa dozviete o stavbe, delení baktérií a úlohách, ktoré zohrávajú v našom...

Chlorofyl

Chlorofyl je zelené farbivo nájdené v rastlinách, ktoré hrá dôležitú úlohu pri fotosyntéze.

Stavba prokaryotických a eukaryotických buniek

Existujú dva základné typy buniek: prokaryotické a eukaryotické bunky.

Added to your cart.