Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Mitóza

Mitóza

Mitóza je proces, pri ktorom sa eukaryotická bunka delí do dvoch buniek a počet chromozómov zostáva nezmenený.

Biológia

Kľúčové slová

mitosis, bunkové delenie, division of the nucleus, chromozóm, chromatín, diploidný bunka, diploidný, interphase, telesné bunky, chromatidy, centroméra, DNA, cytológia, biológia

Súvisiace extra

Meióza

Naše pohlavné bunky sú haploidné bunky vyrobené z diploidných buniek meiózy čo je osobitný druh bunkového delenia.

Prenatálny vývoj

Táto animácia zobrazuje vývoj ľudského embrya a plodu.

Usporiadanie genetického materiálu

Eukaryotické bunky s jadrami v priemere niekoľko mikrometrov môžu obsahovať takmer 2 metre DNA zvinutú viackrát.

Životný cyklus machorastov a papraďorastov

Táto animácia porovnáva životný cyklus machorastov a papraďorastov, pomáha pochopiť všeobecný životný cyklus rastlín.

DNK

Je nosičom genetickej informácie v bunkách.

Added to your cart.