Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Medzníky sochárstva

Medzníky sochárstva

Táto animácia ukazuje päť vynikajúcich diel z dejiín sochárstva.

Výtvarné umenie

Kľúčové slová

Diskobolos, Venuša, David, Mysliteľ, Myrón, Alexander, Aphrodite, Michelangelo, Rodin, Boccioni, socha, sochárstvo, výtvarné umenie, dejiny umenia, Gréčtina, Louvre, British Museum, Florencia, New York, futurizmus, impresszionizmus, helenizmus, mramor, bronz, Filozofia, umelecké dielo, Svetovo preslávený, dejepis

Súvisiace extra

Scénky

Diskobolos

Diskobolos

Názov diela: Diskobolos
Sochár: Myrón (Myrón z Eleuther)
Dátum zhotovenia diela: 5. storočie pred Kr.
Materiál: bronz
Miesto vystavenia: originál sa stratil

Najznámejšie dielo starogréckeho sochára, ktorý tvoril v tzv. období prísneho štýlu, zobrazuje mladého atléta.
Umelec zachytil diskobola v najdôležitejšom momente série pohybov.
Športovec je v súlade s vtedajšími zvyklosťami úplne nahý počas súťaže.
Ľudské telo je symetrické, jeho detaily sú vyhotovené s anatomickou presnosťou. Napriek nehybnosti dokonale cítiť dynamiku pohybu.
Pôvodná bronzová socha sa nezachovala (podobne ako ostatné Myrónove diela), dnes môžeme vidieť iba jej neskoršie (hlavne z rímskeho obdobia) kópie z mramoru (napríklad v nasledujúcich múzeách: British Museum, Museo Nazionale Romano).

Méloská Venuša

Méloská Venuša

Názov diela: Méloská Afrodita (Méloská Venuša)
Sochár: Alexander z Antiochie (?)
Dátum zhotovenia diela: 2. storočie pred Kr.
Materiál: mramor
Miesto vystavenia: Louvre (Paríž, Francúzsko)

Jedna z najznámejších starovekých sôch zobrazuje grécku bohyňu lásky, Afroditu.
Pomenovanie "méloská Venuša" zahŕňa miesto nálezu tejto sochy a rímske meno tej istej bohyne.
Toto dielo vytvorené v neskorom helenistickom období má viac, než dva metre. Trup bohyne nezakrýva odev, spodná časť tela je zahalená plášťom. Chýbajú jej ramená. Pôvodne pravdepodobne držala zlaté jablko, ktoré dostala od trójskeho princa Parisa.
Toto dielo vytesané z paroského mramoru je známe nielen vďaka svojej kráse, ale aj francúzskej propagande v 19. storočí. Faktom je, že aj dnes je jednou z najznámejších sôch Venuše.

Dávid (Michelangelo)

Michelangelov Dávid

Názov diela: Dávid
Sochár: Michelangelo Buonarroti
Dátum zhotovenia diela: 1503
Materiál: mramor
Miesto vystavenia: Galleria dell’Accademia (Florencia, Taliansko)

Socha bola vytesaná z obrovského bloku kararského mramora, ktorý nechali na stavenisku florentskej katedrály.
V roku 1463 výbor zodpovedný za výstavbu katedrály poveril sochára Agostina di Duccioho vytesaním postavy biblického Dávida. On však iba zahájil túto prácu.
Sochu nakoniec v prvých rokoch 16. storočia dokončil Michelangelo.
Jedno z najznámejších spodobnení Dávida vyžaruje silu a rozhodnosť.
Výška tejto sochy presahuje 5 metrov. Dávid váhu svojho tela prenáša na pravú nohu, kým jeho ľavá noha je v nezvyčajnej vytočenej polohe. Chlapec vo svojej predimenzovanej ruke drží prak. Na jeho tele zobrazenom s anatomickou presnosťou dominuje hlava vytočená nabok a jeho prísny pohľad.

Myslitel

Mysliteľ

Názov diela: Mysliteľ (Le Penseur)
Sochár: François-Auguste-René Rodin
Dátum zhotovenia diela: 1880
Materiál: bronz
Miesto vystavenia: Musée Rodin (Paríž, Francúzsko)

Rodin sa považuje za otca moderného sochárstva. V jeho dielach môžeme nájsť aj znaky impresionizmu a symbolizmu.
Najznámejším dielom tohto francúzskeho umelca je Mysliteľ. Táto socha bola jednou z postáv nedokončenej zákazky s názvom Brány pekla, ktorá bola inšpirovaná Danteho Božskou komédiou.
Rodin použil formy klasického umenia, ale jeho dielo toto umenie zďaleka presiahlo. Pokúsil sa vyjadriť úsilie, ktoré sa vynakladá pri rozmýšľaní. Poloha tela a každý sval dramaticky stvárnenej mužskej postavy odzrkadľuje koncentráciu: rozmýšľanie je takmer hmatateľné.

Jedinečné tvary priestorovej kontinuity

Jedinečné tvary priestorovej kontinuity

Názov diela: Jedinečné tvary priestorovej kontinuity (Forme uniche della continuità nello spazio)
Sochár: Umberto Boccioni
Dátum zhotovenia diela: 1913
Materiál: bronz
Miesto vystavenia: Museum of Modern Art (New York, USA)

Tento taliansky umelec bol predstaviteľom futurizmu. V jeho dielach sa objavuje interpretácia pohybu, ktorá je charakteristická pre tento smer: simultánnosť, dynamizmus, silové čiary a fyzický pohyb.
Podľa neho všetky predmety vyrážajú všetkými smermi do nekonečna. Namiesto statiky a rovnováhy v jeho dielach prevláda rýchlosť a disharmónia.
Neutíšiteľný pocit pohybu sa objavuje nielen na jeho maľbách, ale aj na jeho sochách.
Aj Jedinečné tvary priestorovej kontinuity sú odvážnym a výnimočným pokusom realistického zobrazenia priestorového pohybu znázornením kráčania prostredníctvom dynamizmu svalov.

Animácia

Rozprávanie

Umenie bolo v každom historickom období verným odrazom myslenia, túžob a pocitov umelcov.
Jednotlivé míľniky sochárstva popri daných štýloch charakterizujú aj svojich tvorcov. Za individuálnymi formami možno však vždy nájsť nejaký univerzálny, spoločný obsah.

Diskobolos vznikol v 5. storočí pred Kr., v tzv. období prísneho štýlu starogréckeho umenia. Táto socha, ktorá bola pôvodne vyrobená z bronzu, je jedným z najznámejších Myrónových diel.
Zobrazuje s anatomickou presnosťou jedného mladého atléta v najdôležitejšom momente série pohybov vykonávaných počas hodu diskom. Pôvodná socha sa stratila, v súčasnosti môžeme obdivovať iba jej neskoršie kópie z mramoru.

Méloská Venuša pochádza z 2. storočia pred Kr. Je jednou z najznámejších sôch helenistického obdobia. Prvá časť jej názvu poukazuje na miesto jej nálezu, jeden malý grécky ostrov.
Považuje sa za jednu z najznámejších sôch Venuše​ na svete. Zvláštnosťou tejto mramorovej sochy je, že jej chýbajú ramená. V jednej ruke pravdepodobne držala zlaté jablko známe z mytológie, ktoré dostala od Parisa.

Podobne ako bohyňa lásky aj postava Dávida bola vždy obľúbená medzi sochármi. Jeho najznámejšie zobrazenie sa viaže k menu renesančného majstra, Michelangela.
Toto monumentálne dielo bolo vytvorené z kararského mramora v prvých rokoch 16. storočia. Umelec zobrazil spomínanú biblickú postavu s anatomickou presnosťou.

Socha "Mysliteľ" od francúzskeho sochára Rodina vznikla v druhej polovici 19. storočia.
Na postave reprezentujúcej Adama môžeme nájsť znaky impresionizmu a symbolizmu, čiže štýlov, ktoré ovplyvnili umelca. Rodin chcel vytvoriť bránu pekla a túto dramatickú postavu zhotovil v rámci tohto projektu. Táto fascinujúca bronzová socha robí takmer citeľným úsilie, ktoré sa vynakladá počas rozmýšľania.

Bronzová socha Umberta Boccioniho, futuristického umelca 20. storočia je dokonalým príkladom interpretácie pohybu, ktorý charakterizuje tento smer. Tento taliansky umelec prostredníctvom svojho diela "Jedinečné tvary priestorovej kontinuity" urobil výnimočný pokus zameraný na prezentáciu dynamiky pohybu. Táto socha vznikla v predvečer prvej svetovej vojny. Zobrazuje kráčanie, namiesto statiky a rovnováhy ju charakterizuje rýchlosť a chýbajúca harmónia.

Súvisiace extra

Figúrky venuší

Malé sošky vyrobené v dobe kamennej pravdepodobne symbolizujú plodnosť a prosperitu.

Ivan Meštrović: Dejiny Chorvátov

Najslávnejšia práce legendárneho chorvátskeho sochára Zobrazuje ženskú postavu oblečenú v kroji.

Socha Apoxyomenosa

Táto svojrázna staroveká grécka socha bola nájdená na dne Jadranského mora.

Šikmá veža v Pise (14. storočie)

Stredoveká zvonica katedrály v Pise je najslávnejšia šikmá veža na svete.

Divadlo Dionýzosa (Atény, 4. storočie pr. Kr.)

V Aténach na južnej strane Akropole sa nachádza divadlo s vynikajúcou akustikou a svojráznym tvarom stavby.

Grécki bohovia

Olympský bohovia boli podľa starovekej gréckej mytológie rovnako rozmanitý ako ľudia.

Madarský jazdec

Skalný reliéf, ktorý sa nachádza v Bulharsku, bol zhotovený asi na prelome 7. a 8. storočia.

Mykény (2. tisícročie pred Kr.)

Toto mesto s vyspelou kultúrou bolo prvým osídlením v histórii, ktoré malo citadelu.

Námestie Dóm (Segedín, Maďarsko)

Námestie Dóm obsahuje takmer všetky významné pamiatky medzi ktorými svojou jedinečnosťou vyniká votivny kostol a pod arkádami nájdeme Národnú galériu portrétov.

Palác Reök v Segedíne

Projektantom najkrajšej secesnej budovy v Segedíne je Ede Magyar.

Socha slobody (New York)

Socha bola darom francúzskeho národa americkému ku stému výročiu Dňa nezávislosti.

Teatro Olimpico (Vicenza, 16. storočie)

Prvé zastrešené novoveké divadlo, ktoré sa pridržiavalo líniám antickej architektúry, bolo otvorené v roku 1585.

Moai (Veľkonočný ostrov, 16. storočie)

Tento malý ostrov nachádzajúci sa v Tichom oceáne sa stal známym vďaka jeho výnimočným kamenným sochám.

Olympia (5. storočie pr. Kr.)

V roku 776 pred Kr. sa tu konali prvé olympijské hry - náboženské a športové súťaže konajúce sa každé 4 roky, vďaka čomu mesto sa stalo jedným z centier...

Staroveké divy sveta

Z povodných starovekých divov sveta zostal len jediný a to Egyptské pyramídy v Gíze.

Akropola (Atény, 5. storočie pr. Kr.)

Najslávnejšia citadela na svete je Akropola v Aténach, ktorá bola postavená počas Periklovej mierovej éry.

Staroveká grécka keramika

Majstrovské diela starovekých gréckych hrnčiarov sú dôležité archeologické pramene.

Typy gréckych stĺpov

Iónske, dórske a korintské stĺpy majú odlišné rozmery a ozdoby.

V dielni Leonarda da Vinciho (Florencia, 16. storočie)

Navštívte dielňu geniálneho renesančného polyhistora, v ktorej môžete obdivovať jeho najdôležitejšie vynálezy a umelecké diela.

Added to your cart.