Machu Picchu (15. storočie)

Starobylé mesto Inkov, ktoré sa nachádza v dnešnom Peru, je na zozname svetového kultúrneho dedičstva.

Súvisiace extra

Africká dedina (Sudán)

Africké dediny sa prispôsobujú prírodným danostiam a odzrkadľujú kultúru miestnych kmeňov.

Hierarchia stredovekej kresťanskej cirkvi (11. storočie)

Táto animácia nám predstaví hierarchickú štruktúru stredovekej západnej kresťanskej cirkvi.

Stredoveký čínsky cisár

Cisár tejto ríše bol pánom života i smrti.

Husitská vozová hradba

Husiti v 15. storočí pozdvihli používanie bojových vozov na majstrovskú úroveň.

Vývoj roľníctva

Roľníctvo v stredoveku a (aj) novoveku sa rozvíjalo spolu s ľudskou civilizáciou.

Časť mesta Budín

Úzke uličky a pestrofarebné domy dodávali stredovekým mestám jedinečnú atmosféru.

Sedliacky dom

Tieto jednopodlažné sedliacke domy boli postavené z blata, dreva a váľkových tehál.

Vikingský náčelník (10. storočie)

Vikingskí vodcovia boli volení spomedzi príslušníkov kmeňa, podľa princípu práva krvi...

Added to your cart.