Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Letisko

Letisko

Letiská poskytujú potrebnú infraštruktúru a služby nevyhnutné pre letectvo.

Geografia

Kľúčové slová

Letisko, doprava, letectvo, lietadlo, logistika, infraštruktúra, Služby, obchod, preprava cestujúcich, priemysel, Znečistenie životného prostredia, Znečistenie ovzdušia, hluková záťaž, terminál, ranvej, mapa, Zemeguľa, Zem, Humánne geografia, spoločnosť, zemepis

Súvisiace extra

Scénky

Letisko

Letecká doprava sa začala prvým motorovým letom bratov Wrightovcov v roku 1903. Od druhej svetovej vojny sa stávala čoraz dôležitejšou. Najväčší význam získala v rámci prepravy osôb, hoci aj pomer prepravy nákladov sa postupne zvyšuje, hlavne čo sa týka prepravy tovaru s vysokou hodnotou. Tri najfrekventovanejšie letiská na svete sa nachádzajú v Atlante, Pekingu a Londýne.

Základnou úlohou letísk je zabezpečiť odlet a pristávanie lietadiel a s tým súvisiacu obsluhu pre lietadlo a cestujúcich, ale uskutočňuje sa tu aj skladovanie, kontrola a oprava lietadiel. Riadenie leteckej prevádzky v okruhu 10-15 km od letiska koordinuje odlet a pristávanie lietadiel, určuje bezpečnú vzdialenosť v závislosti od počasia a dopravných podmienok.

Vybudovanie vzletovej dráhy závisí hlavne od prevládajúceho smeru vetra a dopravných podmienok. Od vzletových dráh vedú k terminálom pojazdové dráhy. Pri termináloch sa nachádzajú stanoviská pre lietadlá, prípoj na palivové, vodovodné potrubie, elektrické vedenie. Tu sa uskutočňuje aj obsluha cestujúcich. Sklady a budovy potrebné v rámci prepravy tovaru sú umiestnené oddelene.

Napojenie na rýchlostnú železnicu a diaľnicu je čoraz dôležitejšou požiadavkou v prípade letísk. V blízkosti letísk je vysoké znečistenie hlukom, a preto musia byť umiestnené v dostatočnej vzdialenosti od osídlení. Avšak dnes sa už dosahujú dobré výsledky v prípade znižovania znečistenia hlukom. Od znečistenia hlukom je závažnejším problémom to, že motory lietadiel počas vzletu a pristávania veľmi znečisťujú ovzdušie emisiou oxidu uhličitého, oxidov dusíka a uhľovodíkov.

Terminál

 • nástupný mostík
 • terminál pre cestujúcich
 • riadiaca veža
 • lietací stroj

Vzletová dráha

Konštrukcia

 • riadiaca veža
 • vzletová dráha
 • pojazdová dráha
 • hlavný hangár
 • terminál pre cestujúcich
 • nástupný mostík
 • železničná stanica
 • svetelná signalizácia
 • hasičská stanica
 • sklad paliva
 • odmrazovacia oblasť
 • sklady pre letecký náklad
 • meteorologický radar
 • hotel
 • parkovisko
 • autobusová zastávka a stanovisko pre taxíky
 • diaľnica

Pristávanie

Hlavné trasy

 • Atlanta
 • Los Angeles
 • Chicago
 • Dallas
 • Denver
 • New York
 • Londýn
 • Paríž
 • Frankfurt
 • Amsterdam
 • Istanbul
 • Dubaj
 • Peking
 • Hongkong
 • Kanton
 • Šanghaj
 • Tokio
 • Jakarta
 • Singapur
 • Kuala Lumpur

Znečisťovanie

 • emisia CO₂
 • spotreba energie
 • znečistenie hlukom

Animácia

 • riadiaca veža
 • vzletová dráha
 • pojazdová dráha
 • hlavný hangár
 • terminál pre cestujúcich
 • nástupný mostík
 • železničná stanica
 • diaľnica
 • Atlanta
 • Los Angeles
 • Chicago
 • Dallas
 • Denver
 • New York
 • Londýn
 • Paríž
 • Frankfurt
 • Amsterdam
 • Istanbul
 • Dubaj
 • Peking
 • Hongkong
 • Kanton
 • Šanghaj
 • Tokio
 • Jakarta
 • Singapur
 • Kuala Lumpur
 • emisia CO₂
 • spotreba energie
 • znečistenie hlukom

Súvisiace extra

Dopravné siete

Animácia predstavuje suchozemné, vodné a vzdušné dopravné uzly.

Prístav

V prístave musí byť zabezpečená potrebná infraštruktúra a služby pre námornú dopravu.

Wright Flyer I (1903)

Wright Flyer bolo prvé motorové lietadlo ťažšie ako vzduch postavené bratmi Wrightovcami.

Airbus A380 (2005)

Dvojposchodové širokotrupé lietadlo, ktoré môže prepraviť viac ako 500 pasažierov.

Boeing 747 (1969)

Jumbo Jet je jedným z najznámejších typov prepravných lietadiel.

Bombardier CRJ-200 (1991)

Dôležitým aspektom pri navrhovaní lietadiel značky Bombardier bola rýchlosť, hospodárnosť a pohodlie.

Cestná preprava, nákladné automobily

Ťažké nákladné automobily hrajú dôležitú úlohu v cestnej preprave.

Concorde (1969)

Prvé nadzvukové dopravné lietadlo vstúpilo do prevádzky v roku 1976.

De Havilland DH-106 Comet 1 (1949)

Toto britské lietadlo bolo prvým sériovo vyrábaným dopravným lietadlom, ktoré bolo vybavené prúdovým motorom.

Dejiny letectva

Táto animácia zhŕňa dejiny letectva od samého počiatku až po súčasnosť.

Dizajn a konštrukcia diaľnic

Na diaľnici sa môžete premávať na dvojprúdovej vozovke.

Panamský prieplav

Panamský prieplav je umelá plavebná cesta, ktorá bola vytvorená na skrátenie lodných ciest medzi Tichým a Atlantickým oceánom.

Teplovzdušný balón

Teplovzdušný balón je lietajúci balón, ktorý sa zdvíha pomocou horúceho vzduchu.

Vývoj nákladnej dopravy

Táto animácia nám predstaví vývoj nákladnej dopravy, počnúc konskými záprahmi až po moderné nákladné automobily.

Added to your cart.