Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Legendárne stredoveké ríše

Legendárne stredoveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Dejepis

Kľúčové slová

Byzancia, Arabčina, franská, Mongolský, rímsko-nemecký, Pohovka, Justinianus, Charlemagne, Al-Mansúr, Konštantínopol, Bagdad, Kúfa, Aachen, Karakoram, Regensburg, Frankfurt nad Mohanom, Praha, ríše, Zem, dobytie, kalif, monarcha, hlavné mesto, bojovník, mapa, slepá mapa, Mapa znalosti, Zemeguľa, krajiny, hranice, v stredoveku

Súvisiace extra

Arabský bojovník (6. storočie)

Najdôležitejšími zbraňami arabských bojovníkov boli luky a meče.

Arabský kalif (7. storočie)

Kalifovia, považovaní za potomkov Mohameda, boli najdôležitejšími vodcami islamského náboženstva.

Mongolský bojovník (13. storočie)

Vďaka obávaným bojovníkom Mongoli vytvorili rozsiahlu ríšu.

Mongolský chán (13. storočie)

Vládcom obrovskej Mongolskej ríše bol veľký chán.

Palác Karola Veľkého (Aachen, 9 storočie)

Palác Karola Veľkého bol nielen strediskom ríše, ale aj centrumom kultúry.

Čierna smrť (Európa, 1347–1353)

Mor, ktorý spôsobuje baktéria, bol najničivejšou infekčnou chorobou v dejinách ľudstva.

Alhambra v 16. storočí (Španielsko)

Názov tohto veľkolepého stavebného komplexu pochádza z arabčiny a znamená "červený".

Byzantský cisár (6. storočie)

Cisár bol vládcom Byzantskej ríše, ktorá bola "dedičom Rímskej ríše".

Kába (Mekka)

Kába postavená na nádvorí Veľkej mešity v Mekke je najsvätejším miestom islamu.

Legendárne staroveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Legendárne stavby

Táto scénka vám ponúka zbierku legendárnych architektonických diel z dejín ľudstva.

Mongolská ríša

Legendárny mongolský panovník, Čingischán svojimi dobyvačnými vojnami vytvoril obrovskú ríšu.

Novoveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Zakázané mesto (Peking, 17. storočie)

Zakázané mesto je jednou z najimpozantnejších a najzáhadnejších pamiatok z cisárskeho obdobia Číny.

Kontinenty a oceány

Kontinet je rozľahlá a súvislá časť súše, obklopená oceánom.

Veľký čínsky múr

Účelom tohto zložitého systému opevnení bolo chrániť Čínu pred vpádmi severných kmeňov.

Added to your cart.