Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Legendárne staroveké ríše

Legendárne staroveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Dejepis

Kľúčové slová

Mezopotámia, Egypt, Perzia, Babylon, Rím, babylonská ríše, Nová egyptská ríša, Novoasýrska ríša, Achaimenovská ríša, Macedónska ríša, Maurjovská ríša, , Staroveký Rím, India, starovek, ríše, dobytie, krajiny, panovníci, kontinenty, dejepis, hlavné mesto, mapa, hranice, Mapa znalosti, slepá mapa

Súvisiace extra

Macedónia (Macedónska ríša)

Legendárny panovník a vojvodca, Alexander Veľký vytvoril obrovskú ríšu.

Provincie a mestá Rímskej ríše

Táto animácia vám predstaví dejiny Rímskej ríše trvajúce niekoľko storočí.

Dejiny ľudskej migrácie

Táto animácia ukazuje najväčšie migrácie v dejinách ľudstva od praveku až po súčasnosť.

Egyptské pyramídy (Gíza, 26. storočie pr. Kr.)

Egyptské pyramídy z divov starovekého sveta sú posledné, ktoré ešte môžeme vidieť.

Legendárne stavby

Táto scénka vám ponúka zbierku legendárnych architektonických diel z dejín ľudstva.

Archimedove bojové vynálezy (3. storočie pr. Kr.)

Archimedes bol jedným zo skvelých gréckych učencov staroveku, ktorý sa zapísl do dejín aj s vojenskými vynálezmi.

Božstvá starovekého Egypta

Starovekí Egypťania uctievali množstvo bohov a bohýň.

Bojové taktiky starovekej rímskej pechoty

Pripravení legionári Rímskej ríše boli majstrami vojnovej taktiky.

Chammurapiho zákonník

Najčastejšie spomínanou pamiatkou Chammurapiho panovania je zbierka právnych ustanovení pozostávajúca z 282 článkov.

Egyptský faraón a jeho manželka (2. tisícročie pr. Kr.)

Faraóni, uctievaní ako bohovia, boli páni života a smrti.

Euklides z Alexandrie

Starogrécky vedec Euklides z Alexandrie sa často spomína ako "otec geometrie".

Macedónsky vojak (4. storočie pr. Kr.)

Vojaci starovekého Macedónskeho kráľovstva boli široko-ďaleko obávanými vojakmi.

Mesto Babylon (6. storočie pr. Kr.)

Staroveké mesto Babylon sa rozprestieralo v Mezopotámii na dvoch brehoch rieky Eufrat.

Rímsky vojak (1. storočie pr. Kr.)

Rímské vojsko tvorili vysoko kvalifikovaní a dobre vybavení žoldnieri.

Staroveké rímske obliehacie stroje

Tieto technické nástroje starovekí Rimania použili na dobýjanie pevnosti.

Zikkurat (Ur, 3. tisícročie pr. Kr.)

Zikkurat je názov chrámovej veže stavanej v celej starovekej Mezopotámii.

Bitka na Katalaunských poliach (451)

Rímske vojsko pod vedením Aetia zastavilo invazívne vojsko hunského kráľa Attilu.

Bitka pri Actiu (31 pred Kr.)

V bitke pri brehoch Hellasu Octavius zožal rozhodujúce víťazstvo nad Antoniom.

Bitka pri Gaugaméle (331 pred Kr.)

V bitke, ktorá sa považuje za majstrovské dielo taktiky, Alexander Veľký zožal rozhodujúce víťazstvo nad Peržanmi.

Bitka pri Isse (333 pr. Kr.)

Bitka skončila drvivým víťazstvom makedónskeho vojska nad obrovskou perzskou armádou vedenou Dareiom III.

Bitka pri Kadeši (1285 pr.Kr.)

Jedna z najväčších bitiek starovekého Východu sa odohrala medzi starovekým Egyptom a Chetitskou ríšou, bola nerozhodná.

Bitka pri Megide

Faraón Thutmose III. porazil rebelskú koalíciu kanánskych vazalských štátov pod vedením kráľa Kadeša.

Bitka pri Termopylách (480 pr. Kr.)

Počas grécko-perzských vojen bitka pri Termopylách sa stala symbolom hrdinstva a obetavosti kráľa Leónida a sparťanských vojakov.

Legendárne stredoveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Makedónska obliehacia veža (4. storočie pr. Kr.)

Pomocou tohto nástroja vojsko Alexandra Veľkého úspešne obliehalo aj opevnené miesta.

Mesto Ur (3. tisícročie pr. Kr.)

Mesto, ktoré sa nachádza v blízkosti rieky Eufrat, v staroveku bolo dôležitým centrom.

Novoveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Perzský bojovník (5. storočie pr. Kr.)

Vynikajúci lukostrelci boli obávanými bojovníkmi perzského vojska.

Perzský pontónový most (5. storočie pr. Kr.)

Postavili aj pre I. Dareiosa rovnako ako perzského veľkokráľa Xerxesa pontónový most cez Bospor.

Quinquereme (3. storočie pr. Kr.)

Je typickou vojnovou loďou helenistického obdobia s niekoľkými radmi vesiel.

Rosettská doska

Pomocou Rosettskej dosky sa podarilo rozlúštiť hieroglyfické písmo.

Staroveký rímsky vojenský tábor

Neustále rozširujúca sa Rímska ríša vybudovala na obsadených územiach stálé vojenské tábory.

Staroveká Egyptská plachetnica

Riečné a námorne lode starovekých Egypťanov boli jednosťažňové plachetnice vybavené veslami.

Staroveké poľnohospodárstvo v údolí Nílu

Podľa starodávnej povery staroveký Egypt je darom Nílu, pretože rieka hrala dôležitú úlohu vo vzostupe egyptskej civilizácie.

Alesia (Francúzsko, 1. storočie pr. Kr.)

V roku 52 pr. Kr. Julius Caesar obliehal galské mesto, ktoré bránil Vercingetorix.

Diokleciánov palác (Split, Chorvátsko)

Tento palác v podobe pevnosti dal postaviť rímsky cisár Dioklecián na pobreží, v blízkosti svojho rodiska.

Hrobka faraóna Tutanchamóna (14. storočie pred Kr.)

Odkrytie hrobky egyptského faraóna je jeden z najväčších archeologických objavov 20. storočia.

Indický bojový slon

Bojové slony boli používané v bitkách ako "staroveké tanky" v Indii.

Konštantínov vojak (4. storočie)

Prosperita východnej časti Rímskej ríše sa začala v priebehu prvej tretiny 4. storočia, za vlády cisára Konštantína.

Kontinenty a oceány

Kontinet je rozľahlá a súvislá časť súše, obklopená oceánom.

Mezopotámske vynálezy (3. storočie pr. Kr.)

Tieto nástroje, ktoré používame aj dnes, sú revolučné aj v ich jednoduchosti.

Perzský panovník (5. storočie pr. Kr.)

Panovníci staroperzskej ríše boli slávni vďaka veľkosti ríše a bohatstvu.

Staroveké divy sveta

Z povodných starovekých divov sveta zostal len jediný a to Egyptské pyramídy v Gíze.

Titov víťazný oblúk (Rím, 1. storočie)

Víťazný oblúk bol postavený pri vchode do komplexu Forum Romanum na oslavu víťazstva v Judeai.

Added to your cart.