Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Lebka a chrbtica

Lebka a chrbtica

Dve hlavné časti centrálnej nervovej sústavy, mozog a miechu chráni lebka a chrbtica.

Biológia

Kľúčové slová

lebka, chrbtica, Obrana, tvárová časť lebky, mozgová časť lebky, stavec, jarmová kosť, čelová kosť, spánková kosť, záhlavná kosť, nosová kosť, čeľusť, krčné stavce, hrudný stavec, Driekový stavec, kríža, kosť, miecha, mozog, ľudský, kostra, biológia

Súvisiace extra

Scénky

Lebka a chrbtica

 • tvárová časť lebky
 • mozgová časť lebky
 • krčné stavce (7 kusov)
 • hrudné stavce (12 kusov)
 • driekové stavce (5 kusov)
 • krížové stavce (5 kusov)
 • chvostové stavce (3-5 kusov)

Lebka

 • čelová kosť - Tvorí prednú časť lebky. Je to nepárová kosť, ale pri narodení sa skladá z dvoch kostí, ktoré sa zrastú v druhom roku života.
 • kosti očnice
 • nosová kosť
 • jarmová kosť - Párová kosť tvárovej časti lebky, ktorej výbežok spolu s výbežkom spánkovej kosti vytvára jarmový oblúk. Jarmový oblúk zohráva dôležitú úlohu pri formovaní tvaru a šírky tváre.
 • horná čeľusť - Vytvára ústnu dutinu, nosovú dutinu a očné jamky. Je v nej umiestnené horné zuboradie.
 • sánka - Jediná kosť lebky, ktorá je pripojená kĺbom. Nachádza sa na nej výstupok, na ktorý sa pripájajú svaly, a tak zohráva dôležitú úlohu pri artikulácii. Je v nej umiestnené dolné zuboradie.
 • temenná kosť - Dva veľké, silné kosti, ktoré vytvárajú strany a vrch lebky.
 • švy
 • spánková kosť - Spánkové kosti sa nachádzajú na stranách mozgovej časti lebky. Smerom dopredu z nich vychádzajú výbežky.
 • záhlavná kosť - Nepárová kosť, ktorá sa nachádza na zadnej strane mozgovej časti lebky. Vytvára časť lebečnej spodiny a obklopuje veľký otvor.
 • veľký otvor - Otvor na lebečnej spodine, cez ktorý sa miecha pripája k mozgu. Na stranách veľkého otvoru vystupujú dva kĺbové výčnelky, ku ktorým sa prostredníctvom kĺbu pripája prvý krčný stavec.

Chrbtica

 • krčné stavce (7 kusov)
 • hrudné stavce (12 kusov)
 • driekové stavce (5 kusov)
 • krížové stavce (5 kusov)
 • chvostové stavce (3-5 kusov)

Krčné stavce

 • nosič / atlas - Prvý krčný stavec, k lebke je pripojený pomocou dvoch kĺbov. Umožňuje pohyb hlavy smerom dopredu a dozadu. Tvorí ho iba stavcový oblúk, nemá stavcové telo a tŕňový výbežok.
 • čapovec / axis - Druhý krčný stavec. Má zvislý výbežok, ktorý zapadá do otvoru nosiča. Nosič sa otáča na tomto výbežku, a zabezpečuje tak pohyb hlavy doprava doľava.

Hrudný stavec

 • telo stavca - Najväčšia časť stavca, ktorá je najviac zaťažená. Jej vnútro tvorí špongiovité kostné tkanivo, kým vonkajšia časť pozostáva z kompaktného kostného tkaniva.
 • priečny výbežok
 • tŕňový výbežok - Vzniká zrastením oblúkov stavca, ťahá sa smerom nadol a dozadu. Pripájajú sa k nemu dôležité svaly a zabraňuje prílišnému ohnutiu chrbtice smerom dozadu.
 • stavcový otvor - Otvor, ktorý obklopujú oblúky a telo a stavca. Miechový kanál, v ktorom sa nachádza miecha, vytvárajú otvory všetkých stavcov.
 • oblúk stavca
 • kĺbový výbežok - Tieto párové kĺbové výbežky smerujúce nahor a nadol sa k susedným stavcom pripájajú prostredníctvom kĺbov, vďaka čomu stavce k sebe presne priliehajú.

Driekový stavec

 • telo stavca - Najväčšia časť stavca, ktorá je najviac zaťažená. Jej vnútro tvorí špongiovité kostné tkanivo, kým vonkajšia časť pozostáva z kompaktného kostného tkaniva.
 • priečny výbežok
 • tŕňový výbežok - Vzniká zrastením oblúkov stavca, ťahá sa smerom nadol a dozadu. Pripájajú sa k nemu dôležité svaly a zabraňuje prílišnému ohnutiu chrbtice smerom dozadu.
 • stavcový otvor - Otvor, ktorý obklopujú oblúky a telo a stavca. Miechový kanál, v ktorom sa nachádza miecha, vytvárajú otvory všetkých stavcov.
 • oblúk stavca

Potiahni kosť na jej miesto!

Kostra a vnútorné orgány

Súvisiace extra

Časti ľudského mozgu

Hlavné časti ľudského mozgu sú mozgový kmeň, stredný mozog a veľký mozog.

Ľudský mozog

Hlavné časti ľudského mozgu sú mozgový kmeň, stredný mozog, veľký mozog a malý mozog.

Anatómia miechy

Miecha je časť centrálneho nervového systému, zabezpečuje prepojenie mozgu s ostatnými časťami ľudského tela.

Pohyby hlavy

Animácia demonštruje ako stavce a svaly hýbajú hlavu človeka.

Ľudská kostra

Vnútorná podporná štruktúra nášho tela.

Štruktúra kostí

Táto scénka vám vysvetlí štruktúru a funkcie kostí.

Ľudská evolúcia

V priebehu ľudskej evolúcie sa zväčšoval mozog a rozšírila sa lebka.

Ľudské telo (muž)

Táto animácia predstavuje najdôležitejšie orgány ľudského tela.

Ľudské zuby

Ľudia majú 4 typy zubov: rezáky, očné zuby, črenové zuby a stoličky.

Anatómia kostrových svalov

Táto animácia zobrazuje jemnú molekulárnu štruktúru a mechanizmus svalov.

Homo erectus

"Človek vzpriamený" vyrábal nástroje a používal oheň.

Kolenný kĺb

Kolenný kĺb sa skladá zo stehennej kosti, holennej kosti a jabĺčka.

Kosti dolných končatín

Kosti dolných končatín tvorí panvový pás a nohy.

Limbický systém

Limbický systém zohráva dôležitú úlohu pri učení a vytváraní emócií.

Mozgové komory a hlavné bazálne gangliá

Táto animácia nám umožní nahliadnuť do vnútornej štruktúry mozgu.

Patelárny reflex

Patelárny reflex je reflex vyvolaný natiahnutím svalu.

Problémy s chrbticou

Skolióza je vychýlenie chrbtice do strany, ktoré je spôsobené posunom stavcov.

Spojenie kostí

Ľudské kosti sú spojené kĺbmi, chrupavkou, švami a sú vzájomne prepojené

Svaly ramena

Rameno sa pohybuje pomocou flexorových a extensorových svalov.

Typy kĺbov

Kĺby môžeme deliť podľa smeru pohybov, ktoré umožňujú.

Ucho a sluchové vnímanie

Uši menia vibrácie vzduchu na elektrické signály, ktoré potom spracováva mozog.

Zápal stredného ucha

Táto animácia vám predstaví možné následky a liečbu hnisavého zápalu stredného ucha.

Ľudské svaly

Svaly kostry predstavujú aktívnu časť pohybového systému: hýbu kosťami, ku ktorým sú pripojené.

Evolúcia mozgu stavovcov

Počas evolúcie stavovcov sa relatívny vývoj jednotlivých častí mozgu menil.

Hrudník

Hrudník tvorí kostra hrudníka čiže hrudný kôš a svaly hrudníka, kde je umiestnené srdce a pľuca.

Kosti hornej končatiny

Kosti hornej končatiny sú tvorené z pletenca ramenného a paže.

Počítačová tomografia

Pomocou tejto animácie spoznáme štruktúru a fungovanie počítačovej tomografie.

Gilotína

Gilotína je nástroj, ktorým sa vykonávaly popravy "ľudskejším spôsobom", pomenovaný po francúzskom lekárovi.

Added to your cart.