Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Laboratórium Marie Curie

Laboratórium Marie Curie

Marie Curie, ktorá získala Nobelovu cenu za fyziku a chémiu, je asi najznámejšou ženou v dejinách vedy.

Fyzika

Kľúčové slová

Curie, Marie Curie, Sklodowska, Urán, Rádium, Rádioaktivita, Rádioaktívny rozpad, žiarenie, časticová fyzika, jadro, kvantová fyzika, Kvantum, častice, alfa rozpad, elektromagnet, beta rozpad, gama žiarenie, alfa žiarenie, beta žiarenie, Párisz, vedec, dejiny vedy, Francúzsko, Poľsko, nobelová cena, laboratórium, uraninit, Sorbonne, fyzikálna, dejepis, modernej éry

Súvisiace extra

Otázky

 • Aký pôvod mala Marie Curie?
 • Aké bolo rodné meno Marie Curie?
 • Kto bol manželom Marie Curie?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé? Marie Curie bola bola prvou profesorkou parížskej univerzity (Sorbonne)?
 • Koľko Nobelových cien získala Marie Curie?
 • Za čo získala Marie Curie Nobelovu cenu?
 • Za čo získala Marie Curie Nobelovu cenu?
 • V ktorom roku získala Marie Curie svoju prvú Nobelovu cenu?
 • Kto nebol ocenený Nobelovou cenou za fyziku v roku 1903?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé? Marie Curie bola prvou dvojnásobnou držiteľkou Nobelovej ceny.
 • Kde je Marie Curie pochovaná?
 • Akú záľubu mala Marie Curie?
 • Kto objavil rádioaktivitu?
 • Ktorý prvok objavil manželský pár Curiovcov?
 • Ktorý prvok objavil manželský pár Curiovcov?
 • Po kom alebo po čom pomenovala Marie Curie nový prvok polónium?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé? Marie Curie bola prvou ženou, ktorá získala vo Francúzsku doktorát.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé? Pred Marie Curie získala Nobelovu cenu iba jedna žena.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé? Obidve dcéry Marie Curie získali Nobelovu cenu.
 • Za čo získala Nobelovu cenu dcéra Marie Curie, Irène Joliot-Curie?
 • Pravdepodobne čo zapríčinilo smrť Marie Curie?
 • Ktorý chemický prvok bol pomenovaný po manželoch Curiovcoch?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé? Prvý chemický prvok, ktorý bol pomenovaný po osobe (osobách), dostal svoj názov po manželoch Curiovcoch.
 • Mernú (nie SI) jednotku čoho nazvali po manželoch Curiovcoch?
 • V ktorej krajine zrealizovala Marie Curie značnú časť svojej práce?
 • Pomocou akého prístroja merali rádioaktivitu manželia Curiovci?
 • V ktorom roku objavili manželia Curiovci polónium a rádium?
 • Čo alebo kto sa nazývali ako „malé Curie” („petites Curies”)?
 • Koľko uraninitu spracovali manželia Curiovci, aby izolovali 0,1 g chloridu rádnatého?
 • V akej budove (miestnosti) sa zrodili prelomové objavy manželov Curiovcov?

Scénky

Súvisiace extra

Rádioaktivita

Rádioaktívny rozpad je proces rozpadu nestabilných atómových jadier.

Reťazová reakcia

Energia uvoľnená pri štiepení jadra môže byť použitá pre civilné a vojenské účely.

Vývoj modelu atómu

Hlavné fázy v histórii o teórií a názoroch o štruktúre atómu.

Ako funguje PET-CT?

Pomocou PET-CT môžeme získať vizuálne informácie o našich vnútorných orgánoch bez akýchkoľvek chirurgických zásahov.

Atomová bomba (1945)

Na vývoji atómovej bomby spolupracovali aj maďarskí vedci.

Elementárne častice

Látka je tvorená kvarkami a leptónmi, zatiaľ čo interakciu sprostredkúvajú bozóny.

Fúzny reaktor

Jadrová fúzia bude slúžiť ako šetrný k životnému prostrediu a prakticky neobmedzený zdroj energie.

Fyzici, ktorí zmenili svet

Činnosť týchto výnimočných vedcov mala obrovský vplyv na vývoj fyziky.

Jadrová elektráreň

Jadrová elektráreň Paks produkuje 40% elektrickej energie v Maďarsku.

Laboratórium Nikolu Teslu (Shoreham, USA)

Tento inžinier a vynálezca, ktorý sa venoval predovšetkým elektrotechnike, bol bezpochyby najgeniálnejšou postavou druhej priemyselnej revolúcie.

Rutherfordov experiment

Rutherfordov experiment preukázal existenciu kladne nabitých atómových jadier. Výsledky viedli k vypracovaniu nového modelu atómu.

Newtonove pohybové zákony

Táto animácia rozoberá tri pohybové zákony, ktoré publikoval Sir Isaac Newton. Tieto zákony spôsobili vo fyzike prevrat.

Vývoj nebeskej mechaniky

Animácia predstavuje diela astronómov a fyzikov, ktorí zmenili náš pohľad na vesmír.

Added to your cart.