Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Kyslík (O₂) (stredný stupeň)

Kyslík (O₂) (stredný stupeň)

Kyslík je na Zemi najrozšírenejším prvkom.

Chémia

Kľúčové slová

kyslík, molekuly kyslíka, homonukleární molekula, Chemická väzba, kovalentná väzba, sigma väzba, pi väzba, dvojitá väzba, apolárnou, životné podmienky, Dýchanie, vzduch, Spaľovanie, oxid, exotermná, Fotosyntéza, anorganická chémia, chémia

Súvisiace extra

Dýchacia sústava

Dýchacia sústava je zodpovedná za príjem kyslíka a uvoľňovanie oxidu uhličitého.

Kolobeh kyslíka

Kyslík je nevyhnutným životným prvkom pre väčšinu organizmov. Na Zemi je v neustálom kolobehu.

Ozón (O₃)

Ozón je alotropická modifikácia kyslíku, skladá sa z troch atómov kyslíka.

Ľudská krv

Ľudská krv sa skladá z krvných buniek (červené, biele krvinky a krvné doštičky) a krvnej plazmy.

Ozónová vrstva

Ozónová vrstva filtruje nebezpečné UV žiarenie preto je nevyhnutná pre život na Zemi.

Reakcia vodíka s kyslíkom

Zmesou vodíka a kyslíka vzniká peroxid vodíka. Pri zapálení exploduje.

Škodlivý vplyv fajčenia na pľúca

Fajčenie vážne poškodzuje dýchaciu sústavu. Okrem iných spôsobuje CHOPN a rakovinu pľúc.

Chlór (Cl₂)

Je to je jedným z halogénov, je Žlto-zelený jedovatý plyn so silným zápachom.

Chlórnanový ión (OCl⁻)

Vtedy vznikajú, keď je voda dezinfikovaná chlórom.

Dusík (N₂) (stredný stupeň)

Je bezfarebný plyn bez zápachu, iba veľmi ťažko reaguje s inými chemickými zlúčeninami, tvorí totiž 78,1 % (objemových) zemskej atmosféry.

Fotosyntéza (základy)

Rastliny sú schopné vytvoriť z anorganických látok (oxidu uhličitého a vody) organický cukor.

Hydroxidový ión (OH⁻)

Vzniká, ked' molekula vody sa uvoľňuje protón.

Hydroxoniový ión (H₃O⁺)

Tento ión je zodpovedný za kyslú reakciu.

Kysličník dusný (NO)

Je to bezfarebný plyn, má štipľavý zápach, je medziprodukt pri výrobe kyseliny dusičnej. Jeho hustota je väčšia než hustota vzduchu.

Oxid dusnatý (NO₂)

Oxid dusnatý je radikál, je veľmi reaktívny vďaka svojmu voľnému elektrónu. Je jedovatý plyn.

Palivový článok

Palivový článok je šetrný k životnému prostrediu, premieňa priamo chemickú energiu paliva a okysličovadla na elektrickú energiu.

Peroxid vodíka (H₂O₂)

Peroxid vodíka je zlúčenina kyslíka a vodíka. Je bezfarebná kvapalina bez zápachu. Hustota peroxidu vodíka je väčšia než hustota vody.

Sírovodík (H₂S)

Je to plynná látka s charakteristickým zápachom po skazených vajciach. Je prudko jedovatý. Vyskytuje sa aj v pramenitých a minerálnych vodách.

Sviečka

Ľudstvo používa sviečky na svietenie už od praveku.

Voda (H₂O)

Voda je veľmi stabilná zlúčenina zlúčenina vodíka a kyslíka. Je základnou podmienkou pre existenciu života. V prírode sa vyskytuje v troch skupenstvách.

Vodík (H₂)

Vodík je bezfarebný plyn bez zápachu. Je ľahší ako vzduch. Je najčastejším prvkom vo vesmíre.

Vznik molekuly vodíka

Vodíkové atómy vnútri molekúl vodíka sú držané pohromade kovalentnou väzbou.

Z čoho sa skladá ľudské telo?

Táto scénka vám predstaví základné zložky ľudského tela.

Fotosyntéza

Rastliny sú schopné premeniť anorganické látky (oxid uhličitý a voda) do organického cukru.

Etín (acetylén) (C₂H₂)

Prvý člen homologického radu alkínových uhľovodíkov.

Kyslík (O₂) (prvý stupeň)

Kyslík je na Zemi najrozšírenejším prvkom.

Added to your cart.