Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Kyslík (O₂) (prvý stupeň)

Kyslík (O₂) (prvý stupeň)

Kyslík je na Zemi najrozšírenejším prvkom.

Chémia

Kľúčové slová

kyslík, molekuly kyslíka, homonukleární molekula, životné podmienky, Dýchanie, vzduch, kovalentná väzba, dvojitá väzba, sigma väzba, pi väzba, apolárnou, oxid, exotermná, Fotosyntéza, anorganická chémia, všeobecná chémia, chémia

Súvisiace extra

Dýchacia sústava

Dýchacia sústava je zodpovedná za príjem kyslíka a uvoľňovanie oxidu uhličitého.

Dusík (N₂) (prvý stupeň)

Je bezfarebný plyn bez zápachu, iba veľmi ťažko reaguje s inými chemickými zlúčeninami, tvorí totiž 78,1 % (objemových) zemskej atmosféry.

Kyslík (O₂) (stredný stupeň)

Kyslík je na Zemi najrozšírenejším prvkom.

Oxid uhoľnatý (CO) prvý stupeň

Bezfarebný jedovatý plyn bez zápachu, vysoko toxický pre ľudí a zvieratá.

Ozón (O₃)

Ozón je alotropická modifikácia kyslíku, skladá sa z troch atómov kyslíka.

Ozónová vrstva

Ozónová vrstva filtruje nebezpečné UV žiarenie preto je nevyhnutná pre život na Zemi.

Reakcia vodíka s kyslíkom

Zmesou vodíka a kyslíka vzniká peroxid vodíka. Pri zapálení exploduje.

Znečisťovanie ovzdušia

Táto animácia vám predstaví hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia: priemysel, poľnohospodárstvo a mestá.

Oxid uhličitý (CO₂) (prvý stupeň)

Je to bezfarebný plyn bez zápachu. Hustota plynu je väčšia než hustota vzduchu. Nevyhnutné pre fotosyntézu rastlín.

Štvortaktný Ottov motor

Táto animácia vám predstaví typ motora, ktorý sa najčastejšie používa v automobiloch.

Hemoglobín

Hemoglobín je krvné farbivo v červených krvinkách. Jeho funkciou je roznášať kyslík.

Added to your cart.