Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Kyselina uhličitá, H₂CO₃)

Kyselina uhličitá, H₂CO₃)

Je bezfarebná kvapalina bez zápachu, vzniká rozpúšťaním oxidu uhličitého vo vode.

Chémia

Kľúčové slová

kyselina uhličitá, sóda, slabá kyselina, Kyselina diprotické, oxid uhličitý, voda, uhličitany, hydrogénuhličitany, sýtený, minerálna voda, nestabilný, kyslý, bublina, anorganická chémia, chémia

Súvisiace extra

Scénky

Gulička a palička

Kyselina uhličitá (H₂CO₃)

Údaje

Molárna hmotnosť: 62,03 g/mol

Hustota: 1,0000 g/cm³

Vlastnosti

Existuje iba v podobe vodného roztoku. Je to slabá kyselina bez farby a vône. Ak je vystavená vplyvu vzduchu počas dlhšej doby alebo sa zohreje, rozkladá sa na oxid uhličitý a vodu. Soli kyseliny uhličitej sú uhličitany a jej kyslé soli sú hydrogénuhličitany.

Výskyt a výroba

Kyselina uhličitá vzniká v prírode vtedy, keď sa atmosférický oxid uhličitý rozpustí vo vode. To zohráva významnú úlohu pri zvetrávaní hornín a tvorbe úrodnej pôdy. Jej soli sú rozšírené, najčastejšie uhličitany sú vápenec a dolomit. Vyrába sa rozpúšťaním oxidu uhličitého vo vode.

Použitie

Používa sa pri výrobe minerálnych vôd a nealkoholických nápojov.

Plniaci priestor

Rozprávanie

Súvisiace extra

Uhličitan vápenatý (CaCO₃)

Vápenec má široké využitie v priemysle.

Uhličitanový ión (CO₃²⁻)

Vznikať môže: reakciou kovu s kyselinou uhličitou

Kolobeh uhlíka

Počas fotosyntézy je uhlík viazaný v organickej hmote, zatiaľ čo počas dýchania sa uvoľní do atmosféry.

Oxid uhličitý (CO₂) (prvý stupeň)

Je to bezfarebný plyn bez zápachu. Hustota plynu je väčšia než hustota vzduchu. Nevyhnutné pre fotosyntézu rastlín.

Oxid uhličitý (CO₂) (stredný stupeň)

Je to bezfarebný plyn bez zápachu. Hustota plynu je väčšia než hustota vzduchu. Nevyhnutné pre fotosyntézu rastlín.

Oxid uhoľnatý (CO) (stredný stupeň)

Bezfarebný jedovatý plyn bez zápachu, vysoko toxický pre ľudí a zvieratá.

Oxid uhoľnatý (CO) prvý stupeň

Bezfarebný jedovatý plyn bez zápachu, vysoko toxický pre ľudí a zvieratá.

Voda (H₂O)

Voda je veľmi stabilná zlúčenina zlúčenina vodíka a kyslíka. Je základnou podmienkou pre existenciu života. V prírode sa vyskytuje v troch skupenstvách.

Krasová oblasť (stredný)

V krasových oblastiach sa vytvárajú krasové formy medzi ktoré patria doliny, kvaple.

Kyselina dusičná (HNO₃)

Je jedným z kyslíkatých kyselín dusíka. Je bezfarebná kyselina so štipľavým zápachom, má silný oxidačný účinok.

Kyselina dusitá (HNO₂)

Jedným z kyslíkatých kyselín dusíka. Je bezfarebná kyselina, má štipľavý zápach, existuje len vo vodnom roztoku.

Added to your cart.