Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Kužeľovité telesá

Táto animácie prezentuje rôzne typy kužeľovitých telies a pyramíd.

Matematika

Kľúčové slová

kónický pevný, Ihlan, Zrezaný kužeľ, šikmý kruhový kužeľ, rotačný kužeľ, tvár, horný, plášť, základnú kružnicu, geometria priestoru, geometria, matematika

Súvisiace extra

Guľa

Guľa je množina bodov, ktoré sú všetky v rovnakej vzdialenosti od daného bodu v priestore.

Kužeľosečky

Kužeľosečka je rovinná krivka, ktorá vznikne prierezom rotačnej kužeľovej plochy s rovinou neprechádzajúcou jej vrcholom.

Platónské telesá

Táto animácia prezentuje päť pravidelných 3D (alebo Platónske) telies, z ktorých najznámejšia je kocka.

Added to your cart.