Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Kužeľosečky

Kužeľosečky

Kužeľosečka je rovinná krivka, ktorá vznikne prierezom rotačnej kužeľovej plochy s rovinou neprechádzajúcou jej vrcholom.

Matematika

Kľúčové slová

kužeľosečka, kruh, Kružnica, elipsa, parabola, hyperbola, kužeľ, pretínajúce roviny, generatrix, dvojkužeľ, matematika

Súvisiace extra

Scénky

Kruhový rez

 • kužeľ
 • kužeľ
 • rezná rovina
 • kružnica
Kružnica je množinou bodov (P) v rovine, ktorých vzdialenosť (r) od daného bodu (stredu - O) je stála.

Eliptický rez

 • kužeľ
 • kužeľ
 • rezná rovina
 • elipsa

Elipsa je množinou bodov (P) v rovine, ktorých súčet vzdialeností (d, d) od daných dvoch bodov (od dvoch ohnísk - F, F) je stály.

Parabolický rez

 • kužeľ
 • kužeľ
 • rezná rovina
 • parabola
 • tvoriaca priamka, ktorá je rovnobežná s reznou rovinou
Parabola je množinou bodov (P) v rovine, ktorých vzdialenosť od daného bodu (od ohniska - F) a od danej priamky (určujúcej priamky - d) je rovnaká.

Hyperbolický rez

 • kužeľ
 • kužeľ
 • rezná rovina
 • hyperbola
 • tvoriaca priamka, ktorá je rovnobežná s reznou rovinou
Hyperbola je množinou bodov (P) v rovine, ktorých rozdiel vzdialeností (d, d) od daných dvoch bodov (od dvoch ohnísk - F, F) je stály.

Súvisiace extra

Kužeľovité telesá

Táto animácie prezentuje rôzne typy kužeľovitých telies a pyramíd.

Zoskupenie telies

Táto animácia prezentuje rôzne skupiny priestorových telies pomocou príkladov.

Rotačné telesá

Rotačné teleso je teleso vytvorené rotáciou rovinnej oblasti obmedzenej uzavretou krivkou okolo pevnej priamky.

Výpočet obvodu, obsahu, povrchu a objemu

V animácii sa zoznámite so vzorcami na výpočet obvodu a obsahu rovinných útvarov, povrchu a objemu telies.

Zoskupenie telies 1

Táto animácia prezentuje rôzne skupiny priestorových telies pomocou príkladov.

Zoskupenie telies 2

Táto animácia prezentuje rôzne skupiny priestorových telies pomocou príkladov.

Zoskupenie telies 3

Táto animácia prezentuje rôzne skupiny priestorových telies pomocou príkladov.

Zoskupenie telies 4

Táto animácia prezentuje rôzne skupiny priestorových telies pomocou príkladov.

Rotačné telesá (obdĺžnik)

Otáčaním obdĺžnika okolo všetkých jeho strán získame špeciálne rotačné telesá.

Rotačné telesá (úlohy)

Úlohy zamerané na odvodenie rotačných telies.

Added to your cart.