Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Krasová oblasť (stredný)

Krasová oblasť (stredný)

V krasových oblastiach sa vytvárajú krasové formy medzi ktoré patria doliny, kvaple.

Geografia

Kľúčové slová

krasová oblasť, kras, krasové javy, krasovëní, vápenec hora, Doline, vpusť, karrenfeld, šachtová jaskyňa, polje, škrapa, vápencová jaskyne, Jaskyňa, stalaktity, kras jar, vápenec, stalagmit, Skala, zrážky, rozpustenie, zvetrávaniu, terén tvarovanie, kyselina uhličitá, príroda, geomorfológie, zemepis

Súvisiace extra

Kolobeh vody (stredný)

Kolobeh vody zahŕňa procesy ako sú vyparovanie cez tvorbu oblakov kondenzáciu vody v nich v podoby daždových kvapiek alebo snehových vločiek a následný...

Krajina modelovaná morom

Morská voda, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu v rámci formovania morského pobrežia.

Podpovrchová voda

Podpovrchovú vodu tvorí podzemná voda a zvodnence.

Pojmy fyzickej geografie

Táto animácia zobrazuje najdôležitejšie vlastnosti reliéfu, povrchových vôd a ich príslušné symboly.

Vývoj jazier

Stojaté vody v priehlbinách zemského povrchu môžu vznikať pôsobením endogénnych a exogénnych síl, respektíve ľudskou činnosťou.

Vodopád

Vodopády vznikajú tam, kde vodný tok prepadá cez strmý zlom koryta rieky.

Gejzír

Gejzír je prameň, ktorý periodicky vystrekuje teplú vodu a paru.

Krasová oblasť (základný)

V krasových oblastiach sa vytvárajú krasové formy medzi ktoré patria doliny, kvaple.

Kyselina uhličitá, H₂CO₃)

Je bezfarebná kvapalina bez zápachu, vzniká rozpúšťaním oxidu uhličitého vo vode.

Added to your cart.