Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Kontinenty a oceány

Kontinenty a oceány

Kontinet je rozľahlá a súvislá časť súše, obklopená oceánom.

Geografia

Kľúčové slová

kontinent, súše, oceán, Zem, Afrika, Ázia, Austrália, Európa, Severná Amerika, Južná Amerika, Antarktída, Tichý oceán, Atlanti-óceán, Indický oceán, mapa, mapa sveta, Zemeguľa, more, Morský Svet, zemepis

Súvisiace extra

Otázky

 • Kde sa nachádza Európa?
 • Kde sa nachádza Afrika?
 • Kde sa nachádza Ázia?
 • Kde sa nachádza Južná Amerika?
 • Kde sa nachádza Severná Amerika?
 • Kde sa nachádza Antarktída?
 • Kde sa nachádza Austrália?
 • Kde sa nachádza Tichý oceán?
 • Kde sa nachádza Indický oceán?
 • Kde sa nachádza Atlantický oceán?
 • Kde sa nachádza Severný ľadový oceán?

Scénky

Zem

 • Afrika
 • Indický oceán
 • Atlantický oceán
 • Antarktída
 • Tichý oceán
 • Austrália a Oceánia
 • Ázia
 • Severný ľadový oceán
 • Južná Amerika
 • Severná Amerika
 • Európa
 • Južný oceán
 • Zem

Kontinent:
Rozľahlá, súvislá časť súše obklopená oceánmi a moriami. Ohraničenie kontinentov nie je vždy jednoznačné a môže byť z geologického a sociogeografického hľadiska rozdielne.

Afrika:
Druhý najväčší kontinent na Zemi, jej rozloha predstavuje 30,3 miliónov km². Na severe je ohraničená Gibraltárskym prielivom a Stredozemným morom, na východe Adenským zálivom, Indickým oceánom, Suezským prieplavom a Červeným morom, na juhu Atlantickým oceánom.

Antarktída:
Piaty najväčší kontinent, jej rozloha je 13,2 miliónov km². Obklopuje ju Južný oceán.

Austrália a Oceánia:
Rozloha: 8,8 miliónov km². K tomuto kontinentu patrí Austrália, Nový Zéland, Papua-Nová Guinea a ostrovy v Tichom oceáne. Na západe je ohraničená Indickým oceánom, z ostatných smerov Tichým oceánom.

Ázia:
Najväčší
kontinent, jej rozloha je 44,4 miliónov km². To predstavuje 8,7% z celkového povrchu Zeme a 30% zo súše. Spolu s Európou tvorí Euráziu, z ktorej zaberá 4/5. Jej rozsah zo severu smerom na juh dosahuje 11 000 km; z východu smerom na západ 9000 km.
Na severe ju ohraničuje Severný ľadový oceán, na východe Tichý oceán a jeho okrajové moria, na juhovýchode Austrália a Oceánia, na juhu Indický oceán, na juhozápade Červené more, Suezský prieplav a Stredozemné more, na západe Čierne more, severný Kaukaz, Kaspické more, rieka Ural a pohorie Ural. Zo sociogeografického hľadiska však územie Gruzínska, Azerbajdžanu, Arménska a tiež Turecko často priraďujú k Európe, nakoľko severozápadná časť (za prielivmi) geograficky patrí k Európe.

Južná Amerika:
Rozloha: 17,84 miliónov km². Na severe ju ohraničuje Karibské more, na východe Atlantický oceán, na západe Tichý oceán, na severozápade Panamská šija.

Severná Amerika:
Tretí najväčší kontinent. Rozloha: 24,5 miliónov km². Na severe ju ohraničuje Severný ľadový oceán, na východe Atlantický oceán a Karibské more, na západe Tichý oceán.

Európa:
Druhý najmenší kontinent, jeho rozloha je 10,4 miliónov km². Európa spolu s Áziou tvorí Euráziu, z ktorej Európa zaberá 1/5 na západe. Na severe ju ohraničuje Severný ľadový oceán, na východe pohorie Ural, rieka Ural a Kaspické more, na juhovýchode Kaukaz a Čierne more, na juhu Stredozemné more, na západe Atlantický oceán. Zo sociogeografického hľadiska však územie Gruzínska, Azerbajdžanu, Arménska a tiež Turecko často priraďujú k Európe, nakoľko severozápadná časť (za prielivmi) geograficky patrí k Európe. (Grónsko, ktoré z geografického hľadiska patrí k Severnej Amerike, zo sociogeografického hľadiska patrí k Európe, nakoľko je súčasťou Dánska.)

Oceán:
Je súčasťou svetového oceána, je to obrovská, hlboká, slaná masa vody s vlastnou panvou (Atlantický, Tichý, Indický, Južný, Severný ľadový oceán).

Atlantický oceán:
Pokrýva 20% zemského povrchu, jeho rozloha predstavuje 85,1 miliónov km². Na severe ho ohraničuje Severný ľadový oceán, na východe Európa a Afrika, na západe americké kontinenty.

Tichý oceán:
najväčší oceán na Zemi, pokrýva 35% zemského povrchu (je väčší než celá pevnina dokopy), jeho rozloha je 168,8 miliónov km². Na severe ho ohraničuje Severný ľadový oceán, na východe Amerika, na juhu Južný oceán, na západe Ázia a Austrália.

Južný oceán:
Obklopuje Antarktídu, jeho severnú hranicu predstavuje 60. stupeň južnej zemepisnej šírky. Jeho rozloha je 22 miliónov km².

Indický oceán:
Jeho rozloha je 70,5 miliónov km² (je 2,5-krát väčší než Afrika). Na severe ho ohraničuje Ázia, na východe Sundské ostrovy a Austrália, na západe Afrika. Jeho južnú hranicu tvorí Južný oceán.

Severný ľadový oceán:
Najmenší oceán, jeho rozloha predstavuje 15,5 miliónov km². Je takmer úplne obklopený kontinentmi (Eurázia, Severná Amerika) a ostrovmi. Od Tichého oceána ho delí Beringov prieliv a od Atlantického oceána Grónske more.

Kontinenty

 • Zem
 • Afrika
 • Gibraltársky prieliv
 • Stredozemné more
 • Adenský záliv
 • Indický oceán
 • Suezský prieplav
 • Červené more
 • Atlantický oceán
 • Antarktída
 • Tichý oceán
 • Austrália a Oceánia
 • Austrália
 • Nový Zéland
 • Papua-Nová Guinea
 • Tichomorské ostrovy
 • Ázia
 • Severný ľadový oceán
 • Čierne more
 • Kaukaz
 • Kaspické more
 • Rieka Ural
 • Pohorie Ural
 • Azerbajdžan
 • Gruzínsko
 • Arménsko
 • Turecko
 • Južná Amerika
 • Karibské more
 • Severná Amerika
 • Európa
 • Bospor a Dardanely
 • Grónsko
 • Mexický záliv
 • Panamská šija
 • Južný oceán

Kontinent:
Rozľahlá, súvislá časť súše obklopená oceánmi a moriami. Ohraničenie kontinentov nie je vždy jednoznačné a môže byť z geologického a sociogeografického hľadiska rozdielne.

Afrika:
Druhý najväčší kontinent na Zemi, jej rozloha predstavuje 30,3 miliónov km². Na severe je ohraničená Gibraltárskym prielivom a Stredozemným morom, na východe Adenským zálivom, Indickým oceánom, Suezským prieplavom a Červeným morom, na juhu Atlantickým oceánom.

Antarktída:
Piaty najväčší kontinent, jej rozloha je 13,2 miliónov km². Obklopuje ju Južný oceán.

Austrália a Oceánia:
Rozloha: 8,8 miliónov km². K tomuto kontinentu patrí Austrália, Nový Zéland, Papua-Nová Guinea a ostrovy v Tichom oceáne. Na západe je ohraničená Indickým oceánom, z ostatných smerov Tichým oceánom.

Ázia:
Najväčší
kontinent, jej rozloha je 44,4 miliónov km². To predstavuje 8,7% z celkového povrchu Zeme a 30% zo súše. Spolu s Európou tvorí Euráziu, z ktorej zaberá 4/5. Jej rozsah zo severu smerom na juh dosahuje 11 000 km; z východu smerom na západ 9000 km.
Na severe ju ohraničuje Severný ľadový oceán, na východe Tichý oceán a jeho okrajové moria, na juhovýchode Austrália a Oceánia, na juhu Indický oceán, na juhozápade Červené more, Suezský prieplav a Stredozemné more, na západe Čierne more, severný Kaukaz, Kaspické more, rieka Ural a pohorie Ural. Zo sociogeografického hľadiska však územie Gruzínska, Azerbajdžanu, Arménska a tiež Turecko často priraďujú k Európe, nakoľko severozápadná časť (za prielivmi) geograficky patrí k Európe.

Južná Amerika:
Rozloha: 17,84 miliónov km². Na severe ju ohraničuje Karibské more, na východe Atlantický oceán, na západe Tichý oceán, na severozápade Panamská šija.

Severná Amerika:
Tretí najväčší kontinent. Rozloha: 24,5 miliónov km². Na severe ju ohraničuje Severný ľadový oceán, na východe Atlantický oceán a Karibské more, na západe Tichý oceán.

Európa:
Druhý najmenší kontinent, jeho rozloha je 10,4 miliónov km². Európa spolu s Áziou tvorí Euráziu, z ktorej Európa zaberá 1/5 na západe. Na severe ju ohraničuje Severný ľadový oceán, na východe pohorie Ural, rieka Ural a Kaspické more, na juhovýchode Kaukaz a Čierne more, na juhu Stredozemné more, na západe Atlantický oceán. Zo sociogeografického hľadiska však územie Gruzínska, Azerbajdžanu, Arménska a tiež Turecko často priraďujú k Európe, nakoľko severozápadná časť (za prielivmi) geograficky patrí k Európe. (Grónsko, ktoré z geografického hľadiska patrí k Severnej Amerike, zo sociogeografického hľadiska patrí k Európe, nakoľko je súčasťou Dánska.)

Oceány

 • Zem
 • Atlantický oceán
 • Európa
 • Afrika
 • Južná Amerika
 • Severná Amerika
 • Tichý oceán
 • Antarktída
 • Ázia
 • Austrália
 • Indický oceán
 • Sundské ostrovy
 • Tasmánia
 • Severný ľadový oceán
 • Beringov prieliv
 • Grónske more
 • Južný oceán

Oceán:
Je súčasťou svetového oceána, je to obrovská, hlboká, slaná masa vody s vlastnou panvou (Atlantický, Tichý, Indický, Južný, Severný ľadový oceán).

Atlantický oceán:
Pokrýva 20% zemského povrchu, jeho rozloha predstavuje 85,1 miliónov km². Na severe ho ohraničuje Severný ľadový oceán, na východe Európa a Afrika, na západe americké kontinenty.

Tichý oceán:
najväčší oceán na Zemi, pokrýva 35% zemského povrchu (je väčší než celá pevnina dokopy), jeho rozloha je 168,8 miliónov km². Na severe ho ohraničuje Severný ľadový oceán, na východe Amerika, na juhu Južný oceán, na západe Ázia a Austrália.

Južný oceán:
Obklopuje Antarktídu, jeho severnú hranicu predstavuje 60. stupeň južnej zemepisnej šírky. Jeho rozloha je 22 miliónov km².

Indický oceán:
Jeho rozloha je 70,5 miliónov km² (je 2,5-krát väčší než Afrika). Na severe ho ohraničuje Ázia, na východe Sundské ostrovy a Austrália, na západe Afrika. Jeho južnú hranicu tvorí Južný oceán.

Severný ľadový oceán:
Najmenší oceán, jeho rozloha predstavuje 15,5 miliónov km². Je takmer úplne obklopený kontinentmi (Eurázia, Severná Amerika) a ostrovmi. Od Tichého oceána ho delí Beringov prieliv a od Atlantického oceána Grónske more.

Súvisiace extra

Zem

Zem je skalnatá planéta s pevnou kôrou a kyslíkom v atmosfére.

Štáty Afriky

Pomocou tejto prezentácie spoznáte štáty Afriky, ich hlavné mestá a vlajky.

Štáty Ameriky

Prostredníctvom tejto prezentácie môžete spoznať štáty Ameriky, ich hlavné mestá a vlajky.

Štáty Ázie

Prostredníctvom tejto animácie môžete spoznať štáty Ázie, ich hlavné mestá a vlajky.

Štáty Európy

Pomocou tejto animácie spoznáte štáty Európy, ich hlavné mestá a vlajky.

Štáty sveta

Prostredníctvom cvičenia na troch úrovniach obtiažnosti sa učíme o štátoch sveta ich geografickom umiestnení, hlavných mestách a ich vlajkách.

Moria a zálivy

Táto animácia zobrazuje najdôležitejšie moria a zátoky Zeme.

Vznik Zeme a Mesiaca

Táto animácia nám predstaví ako vznikli planéty Mesiac a Zem

Zaujímavé fakty z geografie - Fyzická geografia

V rámci fyzickej geografie sa stretnete s mnohými zaujímavými skutočnosťami.

Zaujímavé fakty z geografie - Spoločnosť

Táto animácia vás oboznámi so zaujímavými faktami o našej spoločnosti.

Zemeguľa

Rôzne trojrozmerné zobrazenie našej zemegule.

Zmena polohy kontinentov v geologickom časovom pásme

V histórií našej planéty boli kontinenty neustále v pohybe. Tento proces prebieha dodnes.

Darwinova legendárna plavba

Darwinova legendárna plavba na palube plachetnice HMS Beagle zohrala dôležitú úlohu pri vypracovaní evolučnej teórie.

Krajina modelovaná morom

Morská voda, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu v rámci formovania morského pobrežia.

Legendárne stredoveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Mapa morského dna

Na morskom dne je možné vidieť hranice tektonických dosiek.

Morské prúdy

Morské prúdy tvoria dopravníkový pás, ktorý vo výraznej miere ovplyvňuje Zemskú klímu.

Novoveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

The first voyage of Captain Cook

James Cook's legendary journey around the world proved to be enormously valuable for science.

Topografia Zeme

V tejto animácii sa dozviete, ktoré sú najväčšie pohoria, nížiny, rieky, jazerá a púšte našej Zeme.

Dejiny ľudskej migrácie

Táto animácia ukazuje najväčšie migrácie v dejinách ľudstva od praveku až po súčasnosť.

Kolobeh vody (stredný)

Kolobeh vody zahŕňa procesy ako sú vyparovanie cez tvorbu oblakov kondenzáciu vody v nich v podoby daždových kvapiek alebo snehových vločiek a následný...

Legendárne staroveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Migranti a utečenci

Táto animácia vám predstaví súčasnú utečeneckú krízu z rôznych uhlov pohľadu.

Podpovrchová voda

Podpovrchovú vodu tvorí podzemná voda a zvodnence.

Rozšírenie Homo sapiens na Zemi

"Človek rozumný" pochádzajúci z Afriky postupne dobil väčšinu kontinentov.

Voda (H₂O)

Voda je veľmi stabilná zlúčenina zlúčenina vodíka a kyslíka. Je základnou podmienkou pre existenciu života. V prírode sa vyskytuje v troch skupenstvách.

Zemepisné objavy (15-17. storočie)

Legendárne zemepisné objavy na začiatku nového veku prekleslili mapy, ich účinky sú veľmi rozmanité.

Fjord

Fjord je dlhý a úzky morský záliv, ktorý vzniká v hornatých oblastiach v blízkostí morí a oceánov prehĺbením údolí riek vplyvom tlaku postupujúcich ľadovcov.

Panamský prieplav

Panamský prieplav je umelá plavebná cesta, ktorá bola vytvorená na skrátenie lodných ciest medzi Tichým a Atlantickým oceánom.

Pojmy fyzickej geografie

Táto animácia zobrazuje najdôležitejšie vlastnosti reliéfu, povrchových vôd a ich príslušné symboly.

Suezský prieplav

Suezský prieplav je umelou vodnou cestou medzi Červeným a Stredozemným morom.

Vrstvy oceánov

Hĺbka vody ovplyvňuje fyzikálne vlastnosti, flóru a faunu oceánu.

Added to your cart.