Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Konštantínov vojak (4. storočie)

Konštantínov vojak (4. storočie)

Prosperita východnej časti Rímskej ríše sa začala v priebehu prvej tretiny 4. storočia, za vlády cisára Konštantína.

Dejepis

Kľúčové slová

Constantine, rímsky cisár, Római Birodalom, žoldnierska armáda, vojak, boj, vojna, zbraň, oštep, meč, štít, luk, Šíp, Konštantínopol, Východorímska ríša, pancier, cisár, starovek, Oblečenie, dejepis

Súvisiace extra

Byzantský cisár (6. storočie)

Cisár bol vládcom Byzantskej ríše, ktorá bola "dedičom Rímskej ríše".

Provincie a mestá Rímskej ríše

Táto animácia vám predstaví dejiny Rímskej ríše trvajúce niekoľko storočí.

Hagia Sofia (Istanbul)

Chrám Svätej Múdrosti bol najprv náboženským centrom Byzantskej ríše a neskôr Osmanskej ríše. Dnes funguje ako múzeum.

Arabský bojovník (6. storočie)

Najdôležitejšími zbraňami arabských bojovníkov boli luky a meče.

Barbarské oblečenie (5. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Caracallove kúpele (Rím, 3. storočie)

Nádherné kúpalisko rímského cisára bolo postavené v 3. storočí.

Circus Maximus (Rím, 1. storočie)

Táto obrovská aréna bola určená na usporiadavanie pretekov na vozoch.

Germánsky bojovník (4. storočie pr. Kr.)

Obávaní germánski bojovníci dobyli Európu zo severu smerom na juh, ohrozili aj Rímsku ríšu.

Koloseum (Rím, 1. storočie)

Najznámejší a najveľkolepejší amfiteáter v starovekom Ríme bola postavená v 1. storočí.

Rímsky vojak (1. storočie pr. Kr.)

Rímské vojsko tvorili vysoko kvalifikovaní a dobre vybavení žoldnieri.

Staroveký rímsky obytný dom

Bohatí občania v starovekom Ríme vlastnili veľké domy.

Staroveký rímsky vojenský tábor

Neustále rozširujúca sa Rímska ríša vybudovala na obsadených územiach stálé vojenské tábory.

Staroveké rímske obliehacie stroje

Tieto technické nástroje starovekí Rimania použili na dobýjanie pevnosti.

Titov víťazný oblúk (Rím, 1. storočie)

Víťazný oblúk bol postavený pri vchode do komplexu Forum Romanum na oslavu víťazstva v Judeai.

Vodovod a cesta zo Starovekého Ríma

Vynikajúce cesty a vodovody, ktoré pokrývali celú Rímsku ríšu odzrkadľujú civilizačnú vyspelosť ríše.

Legendárne staroveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Stredoveký čínsky vojak

Vybavenie čínskych vojakov v stredoveku bolo primitívne.

Stredoveké veže a bašty

Konštrukcia hradov mala paralelný vývoj s vojenskou technikou.

Templárski rytieri (12. storočie)

Jeden z najdôležitejších rytierskych rádov, ktorý vznikol počas križiackych výprav.

Added to your cart.